Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Fravær

I tabellerne på denne side, kan du se hvor meget fravær politikerne har haft fra møder.

Du kan både se den samlede oversigt og en oversigt over de enkelte udvalgsmøder.

F = den pågældende har være fraværende hele mødet.

D = den pågældende har været fraværende under en del af mødet.

Bemærk at de enkelte politikere ikke har lige mange møder hen over året. Derfor kan det procentvise fravær være forskelligt, selvom to politikere har været fraværende lige mange gange. Helt og delvist fravær tæller lige meget i den procentvise visning.

Samlet oversigt

Monsido - statistik

Cookieinformation