Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Varmeplan

Varmeplanen redegør blandt andet for aktuelle fremtidige varmeforsyningsmuligheder, og hvilke mål Rebild kommune, i et samarbejde med fjernvarmeværkerne, vil arbejde hen i mod.

Varmeplan 2022 er arbejdsgrundlag for den videre varmeplanlægning i kommunen. I dag sker varmeplanlægningen ved, at Rebild Kommune godkender projektforslag for nye kollektive varmeforsyningsområder, for eksempel når der planlægges for nye boligområder eller når et område skal konverteres til fjernvarme.

Se varmeplanen her 

Hvad gælder for min ejendom?

På Plandata.dk kan du se afgrænsningen af de kollektive varmeforsyningsområder, som består af områder til individuel naturgasforsyning eller fjernvarme. Du kan ligeledes få vist hvilke ejendomme, der er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt.

Hvad betyder tilslutningspligt?

Hvis en ejendom er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt kan forsyningsselskabet opkræve tilslutningsafgift og en fast årlig afgift. Tilslutnings-/forblivelsespligten indebærer alene, at man skal betale de fastsatte afgifter og skal tillade, at de nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Der er derimod ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt etablere en alternativ varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, og aftage varme derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

Vær opmærksom på, at etablering af et jordvarmeanlæg på din ejendom kræver tilladelse fra kommunen. Læs mere herom ved at følge linket nedenfor.

Etablering af jordvarmeanlæg

For nyopførte lavenergibebyggelser har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten. Det gælder dog kun for nye bygninger opført som lavenergibebyggelse og ikke eksisterende bygninger, som efterisoleres, så de opholder bygningsreglementets energirammer for lavenergibyggeri.

Gælder tilslutningspligten stadig?

Ved lov nr. 1712 af 27/12/2018 blev muligheden for at pålægge nye områder tilslutnings-/forblivelsespligt ophævet. Ved alle områder som før lovændringen var pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt, er pligten stadig gældende. For disse områder har lovændringen ingen betydning.

Yderlig information

Hvis du har yderligere spørgsmål til varmeplanen kan du kontakte

plan@rebild.dk
 

Monsido - statistik

Cookieinformation