Differentierede servicemål for byggesager

Nedenfor kan du se type af kategori og servicemål, som er gældende fra 1. januar 2019.

Vi har travlt i øjeblikket, og sagsbehandlingen er derfor længere end de følgende servicemål.

Garager, carport, udhuse og lignende

4 uger

Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse

4 uger

Industri, lager og bygninger til landbrugsdrift

6 uger

Øvrigt erhvervsbyggeri, institutioner, etageboliger

8 uger

Industri, lager og kontorbyggeri i flere etager

8 uger

Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel

8 uger

Andre faste konstruktioner
(Master, skilte, legepladser, solcelleanlæg mm.)

8 uger

Transportable konstruktioner
(Telte og tribuner)

4 uger

De angivne sagsbehandlingstider regnes fra modtagelse af fyldestgørende materiale. Behandlingstid forlænges såfremt sagen skal behandles efter anden lovgivning. Ansøger underrettes.

Der fastsættes ikke servicemål for lovliggørelser.

Menu