Differentierede servicemål for byggesager

Nedenfor kan du se type af kategori og servicemål, som er gældende fra 1. januar 2018.

Vi har travlt i øjeblikket, og sagsbehandlingen er derfor lidt længere en normalt.

Simple konstruktioner (byggetilladelse)

4 uger

Enfamiliehuse/sammenbyggede enfamiliehuse/række-kædehuse

4 uger

Industri/lager bebyggelse og avls/driftsbygninger

6 uger

Øvrigt erhvervsbyggeri/institutioner/etageboliger

8 uger

Andre faste konstruktioner
(Master, skilte, legepladser, solcelleanlæg mm.)

8 uger

Transportable konstruktioner
(Telte og tribuner)

4 uger

De angivne sagsbehandlingstider regnes fra modtagelse af fyldestgørende materiale. Behandlingstid forlænges såfremt sagen skal behandles efter anden lovgivning. Ansøger underrettes.

Der fastsættes ikke servicemål for lovliggørelser.

Menu