Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Offentliggørelse af afgørelser og miljøtilsyn

Miljøgodkendelser, miljøtilladelser, anmeldelser og miljøtilsyn indeholder faser, hvor vi informerer offentligheden.

I forbindelse med en udvidelse eller lignende på et landbrug, kan det være relevant for f.eks. naboer at bidrage med synspunkter og forslag i større eller mindre grad. 

Når vi har afgørelser i høring, fremgår det af siden:

Høringer og afgørelser

Som høringsberettiget vil du modtage en orientering gennem e-Boks.

Vi skal også offentliggøre miljøtilsynsrapporter, anmeldelser, miljøtilladelser og miljøgodkendelser på: 

Miljøstyrelsens hjemmeside

Cookieinformation