Fastholdelse af medarbejdere

Foto: Colourbox.com
Kompenserende ordninger giver din virksomhed mulighed for at ansætte eller fastholde medarbejdere med funktionsnedsættelse.

Forebyg længere-varende sygefravær:

Kontakt
Fastholdelses-konsulent
Diana Høgsted Larsen
99 88 88 39
 

Formålet med ordningerne er at give dine medarbejdere med en funktionsnedsættelse samme mulighed for at kunne varetage et arbejde, som andre medarbejdere har.
 

Læs mere om de forskellige ordninger nedenfor.

Hjælpemidler – til erhverv

En person med en funktionsnedsættelse kan ansøge om at få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap, han eller hun har. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Det er en betingelse for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde.

Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Eksempler på kompenserende hjælpemidler:

  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
  • særlige arbejdsstole
  • udvidelse af døre
  • installation af ramper og lift m.m.

Sådan gør du

Ved ansøgning om hjælpemidler kontakt Jobcenter Rebild på 99 88 99 88.

Personlig assistance

En person med en funktionsnedsættelse kan søge om at få bevilget personlig assistance til at assistere i de arbejdsmæssige funktioner, som medarbejderen ikke selv kan udføre. Det kan eksempelvis være at læse op, tolke, hente og bringe eller løfte tunge ting. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige, som har en varig og betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sådan gør du

Ved ansøgning om personlig assistance kontakt Jobcenter Rebild på 99 88 99 88.

Isbryderordning – løntilskud til nyuddannede med handicap

Der kan ydes løntilskud op til 12 måneder til nyuddannede ledige handicappede, som ikke har erhvervserfaring inden for deres nyerhvervede uddannelse.

Sådan gør du

Hvis du vil ansætte en nyuddannet med handicap i et løntilskudsjob, kan du bruge selvbetjeningsløsningen nedenfor, som dirigerer dig over på selvbetjeningsløsningen VITAS på virk.dk.

Fortrinsadgang

En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de rette kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende Fortrinsadgang.

Formålet med ordningen er at kompensere personer med handicap, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for at komme i arbejde.

Mentorordning

Mentorrollen handler om at række en hånd til et menneske, der har brug for støtte på flere områder. Det kan dreje sig om støtte, sparring eller coaching – eller eventuelt om faglig sparring.

En mentor kan bevilges i alle tilfælde, hvor der er brug for særlig støtte, for at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb, en uddannelse eller et job.

Vær opmærksom på, at de to ordninger Personlig assistance og Mentorordningen løser problemstillinger, der ligger meget tæt op ad hinanden. De adskiller sig dog på flere områder.

Mentorstøtten sigter i højere grad på at gøre personen i stand til at kunne udføre et job – hvor personlig assistance løser problemer i forbindelse med arbejdssituationen eller opgaveudførelsen.

Sådan gør du

Udfyld ansøgningsskemaet til mentor og udbetaling af tilskud nederst på siden under selvbetjening.

Selvbetjening:

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - bevilling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted ansøge om at få bevilget tilskud til mentorfunktion.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - udbetaling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted anmode om udbetaling af tilskud til mentorfunktion.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu