Vil du være administrativ elev?

Mennesker på række - Foto: Colourbox.dk
Hvert år i februar søger vi tre elever som starter uddannelsen den 1. september – måske er det noget for dig?

Uddannelsen består af en elevtid på to år, der blandt andet indeholder 15 ugers skoleophold, fordelt på 3x4 uger, en uges fagprøve og en uges studietur til Bruxelles.

Du bliver uddannet assistent med speciale i offentlig administration og får blandt andet erfaring med direkte borgerkontakt, telefonbetjening, intern og ekstern kommunikation, økonomi og løn samt i brugen af kommunale IT systemer.
For at sikre dig en bred og alsidig uddannelse, skal du både have borgerrelaterede og økonomibaserede opgaver – du kommer derfor til at være i 2-3 forskellige centre i løbet af din elevtid.

Som kontorelev hos os bliver du en del af elevklubben. Der er møde i klubben ca. hver tredje måned og herudover sociale arrangementer.

Løn og arbejdstid

Du får løn under hele uddannelsen – også under skoleopholdene, hvor du også får bøgerne betalt.
Lønnen er bestemt efter HK's overenskomst.
Herudover får du en attraktiv arbejdstid med betalt frokostpause og mulighed for flekstid. Arbejdstiden følger den enkelte afdeling, men de fleste steder er den:

Mandag-onsdag : 8.00-15.20
Torsdag : 8.00-17.00
Fredag : 8.00-14.00

Praktik i udlandet

I dit andet år som elev er der mulighed for at blive udstationeret i op til tre måneder i et andet EU land. Opholdet er arrangeret i samarbejde med handelsskolen.

Fremtidsmuligheder

Du får mange spændende fremtidsmuligheder med en uddannelse som assistent med speciale i offentlig administration. Jo mere du suger til dig af viden og erfaring i dit uddannelsesforløb, jo flere jobmuligheder har du efter endt uddannelse.
Uddannelsen giver endvidere mulighed for videreuddannelse til for eksempel kommunom, socialformidler, socialrådgiver eller for at tage en diplomuddannelse.

Centrene

Vores administration er opdelt i fire fællescentre og otte driftscentre med hver sin chef og hvert sit arbejdsområde.

  • Se mere om vores opbygning under 'om kommunen'. (Her kan du også se vores organisationsdiagram.

Der er ca. 300 administrative medarbejdere fordelt på Rådhuset i Støvring samt administrationsbygningerne i Nørager og Terndrup.
Elevtiden kan foregå på et eller to af stederne, afhængig af hvilke centre du kommer til arbejde i.

Det siger vores elever om os

'At være elev ved det offentlige giver en masse udfordringer i hverdagen, man er selvstændig med sine egne opgaver, og man har oftest daglige opgaver, der skal løses på egen hånd. Man bliver hurtigt en del af fællesskabet, og
får kendskab til en masse spændene ting.' Stine Gade – Elev i Center Pleje og Omsorg.

'At være elev i Rebild Kommune er en fed chance for at vælge andre veje. Jeg er 31 år og voksenelev - har i mange år arbejdet i tøj branchen. I min elevtid har jeg aldrig følt mig som elev, da jeg er blevet kastet ud i en masse spændende opgaver og har fået mine egne opgaver, som jeg har ansvaret for. Alle kollegaer har taget godt imod mig, og jeg er hver dag taknemlig for at gå glad på arbejde.' Mette Nøhr - Elev i Løn.

'Center Arbejdsmarked er et udfordrende og spændende område at være elev i. Man er en del af teamet og får ansvar for gamle opgaver, men bestemt også de nye der tilkommer afdelingen. Rebild kommune er et godt sted at være elev i - altid møder man søde og imødekommende kollegaer og ledere.' Tanja Lilliedal Ertmann Andersen, Elev i Sygedagpenge/Centerarbejdsmarked.

'Arbejde i IT og Digitalisering giver en spændende og varierende hverdag. Man skal være klar til at tage ansvar, og være åben for nye udfordringer. Det er fedt man får samme opgaver som andre i afdelingen, derved får man bredt udvalg af arbejdsområder.' Morten Mæng Pedersen - Elev i IT.

Menu