Affaldsordninger

Giv dit affald nyt liv - logo
Sorter dit affald - det nytter

Herunder kan du se, hvordan du sorterer dit affald korrekt

Dagrenovation

Dagrenovation er det der er tilbage, når du har sorteret dit husholdningsaffald. Det kan for eksempel være:

 • madaffald
 • mælkekartoner
 • pizzabakker
 • bleer
 • beskidt emballage fra kød
 • alt emballage fra mælkeprodukter
 • beskidt papir eller pap.

Hjælp! Min fryser er gået i stykker

Hvis du står med en større mængde fordærvet kød - for eksempel hvis din fryser er gået i stykker - må du IKKE komme det i containeren til dagrenovation og det kan heller ikke leveres på genbrugspladsen.

Det kan afleveres direkte på Reno-Nord Energianlæg i Aalborg i åbningstiden. Det koster ca. 1. kr pr. kilo.

Adresse, åbningstider og kontaktinformationer til anlægget kan du finde her.

Du kan også aflevere det til Aars Fjernvarme. Affaldet skal afleveres i en sæk, og det koster 50 kr. pr. sæk du vil aflevere.

Du skal henvende dig på kontoret på Dybvad Møllevej 1, 9600 Aars.

Genbrug

Papir er for eksempel aviser, ugeblade, reklamer, printerpapir, kuverter og rudekuverter. Papiret skal være rent og tørt. Hvis papiret er vådt, eller har madrester på sig, kan det mugne og ødelægge det rene indsamlede papir.

Småt pap er for eksempel æggebakker, æsker fra morgenmadsprodukter og tandpasta, rør fra toiletpapir og køkkenruller, karton og skotøjsæsker. Pappet må ikke være større end en skotøjsæske. Større ting af pap skal du aflevere på genbrugspladsen.

Plast dækker over alle mulige forskellige typer hårdt og blødt plastikaffald, der opstår i en husholdning. Det er for eksempel dunke og flasker fra opvaskemiddel, rengøringsmiddel, eddike og madlavningsolie, pålægspakker, plastbakker fra fisk, kød og frugt, indkøbsposer og fryseposer, plastikfolie, brødposer, bøtter fra skyr og cremefraiche. Det er også plastlegetøj og urtepotter, tandpastatuber, cremebøtter og shampooflasker.

Metal dækker over forskellige typer metalaffald, der opstår i en husholdning. Det er for eksempel konservesdåser, aluminiumsbakker fra leverpostej, sølvpapir, kapsler, bestik, søm og skruer, gryder og pander, øl- og sodavandsdåser

Affaldet skal være fri for rester og det skal lægges løst i containeren. Hvis affaldet er bundtet eller i poser bliver det ikke genanvendt.

Dit plast og metal affald bliver sorteret på RenoNords sorteringsanlæg i Aalborg. Her kan du se, hvordan det foregår: https://youtu.be/zFQRbiVEZ-c

Miljøkassen
Faremærker

 

 

 

 

 

Eksempler på farligt affald er

 • batterier
 • elpærer
 • kemikalier
 • maling
 • spraydåser

Mange af produkterne fra dit badeværelse skal også afleveres som farligt affald. Det gælder for eksempel

 • neglelak og neglelakfjerner
 • parfumerester
 • afkalkningsmidler
 • kviksølvtermometre

Farligt affald er affald, der kan skade miljøet, hvis det ikke behandles forsvarligt. Derfor må det ikke smides i skraldespanden eller hældes i kloakken. Affaldet skal afleveres i miljøkassen til farligt affald eller på genbrugspladsen. 

Du kan også aflevere små elektronik i din miljøkasse, det kan eksempelvis være:

 • Mobiltelefon inklusiv lader
 • Lyskæder
 • Lommeregner
 • Lommelygter
 • Fjernbetjeninger

Husk at miljøkassen ikke må veje mere en 4 kilo, du kan se hvordan du aflevere den her: https://rebild.dk/containere-og-beholdere

Haveaffald og kompost

Du kan lave haveaffald, grøntsager, frugt, teblade og kaffegrums om til kompost, som du kan bruge i haven. Kompostbeholderen bliver nok ikke fuld. Mange har oplevet, at de i årevis, har fyldt grønt affald i kompostbeholderen uden at den bliver fyldt op. Kompostbeholderen virker som en evighedsmaskine. For at dette kan ske, skal arbejderne i kompostbeholderen have gode arbejdsforhold. Arbejderne er usynligt småkravl, svampe og bakterier - og de synlige røde kompostorme. Gode arbejdsforhold betyder mad nok, ilt nok og en passende fugtighed.

Sådan gør du

Læg lidt groft materiale fra haven i bunden af kompostbeholderen (for eksempel hækafklip og smågrene), før du lægger køkkenaffald i. Vegetabilsk affald fra køkkenet kan falde sammen, så mikroorganismerne i komposten kommer til at mangle ilt. Hvis det sker, går komposteringen i stå. Du skal derfor tilføje lidt af det grove materiale fra haven, efterhånden som du lægger køkkenaffald i. Det fremmer komposteringsprocessen.

Kompostorm

Hvis du vil sætte yderligere gang i processen kan du tilsætte kompostorm. Du kan købe kompostorm i mange havecentre og planteskoler.

Storskrald

Hvis du har ting, som du ikke kan smide i miljøkassen, dagrenovations- eller genbrugscontaineren, kan du benytte storskraldsordningen. Du kan bestille afhentning af storskrald otte gange om året på bestemte datoer. Du betaler et årligt gebyr til storskraldsordningen, som bliver opkrævet via det årlige renovationsgebyr.

Via storskraldsordningen kan du få afhentet glas og flasker, haveaffald, madrasser, møbler, gulvtæpper, elektronik og hårde hvidevarer. Det er ikke muligt at få afhentet farligt affald, keramik, vinduer og byggeaffald, jord, rødder, sten og brændeovne.    

Har du ting til storskraldsordningen, er der lige nogle regler, som du skal huske at følge - ellers tager vi ikke dit affald med:

 • Du skal bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse. Hvis du ikke bestiller, medtager vi ikke dit affald.
 • Affaldet skal sorteres, og hver type affald skal stilles for sig
 • Mindre genstande af samme slags skal puttes i klare plastsække
 • Byggeaffald medtages ikke
 • Der må højst være 15 enheder pr. husstand
 • Haveaffald skal i papirsække eller bundtes med snor
 • Pap skal bundtes med snor
 • Storskrald skal være placeret ved vej eller fortov, så det er synligt fra skraldebilen, senest kl. 7.00 på afhentningsdagen
 • Tingene må maksimalt måle 0,5 x 1 x 1 m og veje 15 kg. Store ting (fx møbler) der ikke kan skilles ad, må dog veje op til 30 kg og måle op til 2 x 1 x 1 m.
Genbrugspladser

Find adresser og åbningstider på genbrugspladserne her.

I Rebild Kommune er der tre genbrugspladser, hvor borgere og erhvervsdrivende kan aflevere deres sorterede affald. Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation, det vil sige at affaldet ikke må indeholde madrester eller på anden måde være uhygiejnisk.

Affald i klare plastsække

Du skal altid aflevere dit affald i klare affaldssække. Så kan du selv og personalet på pladsen bedre se, at affaldssækkene kommer i de rigtige containere. I sorteringsoversigten kan du se, hvordan du sorterer dit affald. Er du i tvivl om hvilken container det skal i, kan du spørge personalet på genbrugspladsen.

Eternitplader

På genbrugspladserne er der containere til eternitplader. Du må aflevere 20 plader om året eller maksimum 200 kg. Mindre eternitplader skal i klare sække. 

Hvis du har mere end de 20 plader, kan du finde en aftager via affaldsregisteret.

Hvad koster det?

Borgere i Rebild Kommune betaler et fast årligt gebyr for brug af genbrugspladsen, så du skal ikke betale yderligere når du kommer på pladsen. Når en erhvervsdrivende besøger genbrugspladsen registreres bilens nummerplade automatisk ved ankomst til genbrugspladsen. Føreren af køretøjet skal derefter indtaste, hvilken type køretøj der anvendes, og om der skal afleveres farligt affald. Taksten for besøget afhænger af køretøjets størrelse.

For godt til at smide ud?

Hvis du vil af med ting, der er i god stand, og som er for gode til at smide ud, har du på genbrugspladserne mulighed for at aflevere dem, så andre kan få glæde af dem. Der er etableret en 1-1 bytteordning - Det betyder, at når du sætter 1 ting ind i containeren, så skal du også tage 1 ting ud.

Klunsning er forbudt på kommunens genbrugspladser. Vi accepterer ikke systematisk udnyttelse af byttecontaineren. Pladspersonalet har ret til at bortvise brugere, der klunser.  

Hvis du skal renovere/bygge

Hvis du skal i gang med at renovere/bygge skal du anmelde arbejdet + affald via Byg og Miljø.

Du kan kun aflevere byggeaffald i mindre mængder på genbrugspladsen, ligesom det kun er køretøjer på maks. 3500 kg der har adgang til genbrugspladserne. Overvej og planlæg, hvordan du kommer af med dit affald, inden du går i gang med arbejdet.

Affald til deponi anvises til Reno-Nord i Rærup, se mere på deres hjemmeside.

Du kan slå op i Affaldsregistret og finde godkendt transportør og modtager til dit affald.

Glas og flasker

Glas og flasker skal afleveres tomme og rengjorte, men du må gerne lade låget blive siddende på - det bliver sorteret fra og genanvendt. De fleste typer af glas fra din daglige husholdning kan genbruges, eksempelvis dressingflasker, konserveringsglas, saftflasker, spiritusflasker, syltetøjsglas og vinflasker. Du kan aflevere glas og flasker på genbrugspladsen, via storskraldsordningen eller i de igloer der er placeret centrale steder i byerne.

Hvis du afleverer glas og flasker i igloerne er det vigtigt, at der ikke kommer plastikposer og andet i igloerne. Vognmanden der tømmer igloerne skal bruge tid på at sortere dem fra. Hvis han overser en pose, blæser den på et tidspunkt af lastbilen og ligger derefter og forurener. 

På kortet herunder kan du se hvor den nærmeste iglo er.

Bestil afhentning af storskrald

Du skal selv bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse.

Der er mulighed for at tilmelde en SMS- eller mail-service, så sender vi en besked når det er tid til at bestille hentning. Du kan også vælge af få en besked inden vi henter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu