Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Krav til placering af containere

Din skraldemand tømmer dagligt 200-300 containere. Vi har derfor brug for din hjælp til at sikre, at din skraldemænd får de bedste arbejdsvilkår.

Krav til standplads

Standpladsen er det sted, hvor dine affaldscontainere står.

 • Alle dine containere skal stå sammen, og være placeret det samme sted fra tømning til tømning.
 • Containerne skal placeres på et let tilgængeligt sted.
 • Der skal være mindst 10 cm mellem hver container og ud til siderne.
 • Der skal være fri adgang i en 90 cm’s bredde pr. container, så den enkelte container kan tømmes, uden at den anden container skal flyttes.
 • Placeringen skal have et jævnt og fast underlag, f.eks. fliser, asfalt eller beton. 
 • Underlaget må ikke være græs, græsarmering, grus, skærver eller brosten.
 • Containernes håndtag og hjul skal vende udad mod skraldemanden.
 • Der skal være lys ved containerne i den mørke tid.
 • Bor du et vindblæst sted, kan det være en god idé at lave et containerskjul, så dine containere ikke vælter i blæsten. Hvis du laver et containerskjul, skal du stadig huske at opfylde ovenstående krav.

Krav til adgangsvejen

Adgangsvejen er den strækningen, som skraldemanden skal gå fra skraldebilen til dine containere.

 • Adgangsvejen skal være plan og med fast underlag, såsom fliser og asfalt. Over kortere afstande må der højest være en stigning eller et fald på 10 %. Det vurderes fra sag til sag, om en stigning eller et fald kan godkendes. Kontakt Nordværk for at høre nærmere. Ved nybyggeri skal affaldsbeholdere mv. være placeret i samme niveau som tilkørsel for renovationsafhentningen.
 • Underlaget må ikke være græs, græsarmering, grus, skærver eller brosten.
 • Der må højest være 30 meter fra skraldebilen og hen til dine containere.
 • Der skal være en frihøjde på minimum 2,2 meter under træer og udhæng.
 • Eventuelle låger og lignende skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Vejen skal være fri for cykler, barnevogne og andet der spærrer vejen.
 • Adgangsvejen skal være oplyst i den mørke tid.
 • Der må ikke være løse hunde.

Hvis du ikke kan leve op til ovenstående krav om adgangsforhold, skal du selv stille dine containere ud til vejen på tømmedagen.

Adgangsforhold

Krav til kørevejen

Kørevejen er den vej, som skraldebilen kører fra hovedvejen til dit hus/containere.

 • Underlaget skal kunne bære tunge lastbiler.
 • Grusvej skal løbende vedligeholdes.
 • Kørevejen skal minimum være 3,5 meter bred.
 • Der skal være en frihøjde over vejen på mindst 4 meter.
 • Biler, trailere og andet må ikke spærre vejen.
 • Det skal være muligt for skraldebilen at vende hos dig, hvis den skal ind til dit hus. I det tilfælde skal du have en vendeplads på minimum 15 x 15 meter (se billedet nedenfor).
Vendeplads

Krav til beskæring

Du skal huske at beskære dine buske og træer, så de ikke vokser ind over køre- og adgangsvejen. 

Private veje skal minimum være 3,5 meter brede og have en frihøjde på minimum 4 meter. Bor du ud til en offentlig vej, skal frihøjden minimum være 4,5 meter.

Efter beskæring kan du bestille afhentning af haveaffald via storskrald. Haveaffaldet til storskrald skal altid være i en papirsæk eller bundtet med snor.

Bestil storskrald

Krav til beskæring

Containerskjul

Et containerskjul er ikke et krav, men kan være en god idé, hvis du bor et vindblæst sted, så dine containere ikke vælter i blæsten. 

Når du laver dit containerskjul skal du opfylde følgende krav.

 • Containerskjulet skal placeres et let tilgængeligt sted.
 • Der skal være mindst 10 cm mellem hver container og ud til siderne.
 • Der skal være fri adgang i en 90 cm’s bredde pr. container, så den enkelte container kan tømmes, uden at den anden container skal flyttes.
 • Containerskjulet skal have et jævnt og fast underlag, f.eks. fliser, asfalt eller beton.
 • Der skal være lys ved containerne i den mørke tid.

Husk altid at måle dine containere, før du bygger dit containerskjul. Du kan se størrelsen på de forskellige containermodeller, som Rebild Kommune tilbyder, i filen under nedenstående billede.

Containerskjul

Når der er sne

Veje hvor der bliver ryddet sne

Containerne tømmes som normalt, hvis du har ryddet køre- og adgangsvejen ind til dine containere.

Der skal være ryddet og saltet inden kl. 7. Hvis skraldemanden kommer før kl. 7, vurderer han, om det er sikkert at hente containeren, hvor den står.

Veje hvor der ikke bliver ryddet sne

På de veje, hvor der ikke bliver ryddet sne, skal du stille din container ud til den ryddede vej, hvis du vil sikre dig tømning.

Monsido - statistik

Cookieinformation