Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Aktuelt

Her kan du læse om, hvad der rører sig netop nu.

Hvad betyder den nye affaldsplan for dig?

- Så mange containere skal du have stående

Med regeringens klimaplan er det bestemt, at borgere i Danmark skal sortere i ti fraktioner/affaldstyper. Det kan måske lyde af meget, men borgere i Rebild Kommune er faktisk allerede godt i gang med at sortere.

I dag sorteres der ved Rebild Kommunes husstande fem affaldstyper fordelt på to containere. I har én container til dagrenovation (restaffald) og én container med skillerum til blandet plast og metal samt blandet pap og papir.

Med den nye affaldsordning vil I ikke skulle have flere containere, men i stedet samle flere affaldstyper i de to nuværende. Det betyder, at jeres container til restaffald fra maj 2023 bliver ombyttet til en todelt container med et rum til restaffald og et rum til madaffald.

I jeres todelte container til genanvendeligt affald vil I, i løbet af 2022, også skulle sortere mad- og drikkekartoner. Kartonerne skal være i samme rum som plast og metal. Vi melder ud, så snart vi er klar til at indsamle kartonerne.

Sorteringen af tekstilaffald er stadig ikke helt på plads, men det forventes enten at fortsætte som en storskraldsindsamling eller at blive tilføjet til rummet med pap og papir i jeres nuværende container til genanvendeligt affald.

Farligt affald vil I fortsat skulle sortere i den røde miljøkasse.

Ift. sortering af glas er det i Rebild Kommune politisk besluttet, at indsamlingen skal fortsætte i de opsatte kuber/bobler, som findes ved mange af kommunens indkøbsmuligheder – I får altså ikke en container til glas ved husstanden.

Vi er allerede nu i gang med at sætte flere kuber op samt undersøge, hvor flere kan placeres, så I får lettere ved at komme af med jeres glasaffald. Hvis I har forslag til placeringen af en glaskube, må I meget gerne skrive det til affaldskontoret.

Ovenstående betyder, at borgere i Rebild Kommune fra maj 2023 som udgangspunkt vil få to til tre containere til at stå ved husstanden:

  • Én container til mad- og restaffald
  • Én container til genanvendeligt affald
  • Evt. én suppleringscontainer, alt efter hvor meget affald husstanden genererer
Affaldssortering i Rebild Kommune

Samtidig med den øgede sortering ændres tømmefrekvensen på begge containere. Fra maj 2023 vil tømmefrekvensen se således ud:

  • Mad- og restaffald tømmes hver 14. dag i hele kommunen (undtagelse ved etageboliger).
  • Genanvendeligt affald tømmes hver tredje uge.

Forslaget til Affaldsplan 2021-26 er pt. i offentlig høring indtil d. 1. november. I høringsperioden har alle borgere mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til planen.

Du kan læse affaldsplanen og tilføje kommentarer ved at klikke her

Ved yderligere spørgsmål angående den nye affaldsordning er I meget velkommen til at kontakte Rebild Kommunes affaldskontor.

Kontakt affaldskontoret

 

Husk at binde knude på posen med restaffald

Hvis affaldet ligger løst i containeren, kan det flyve op i ansigtet på skraldemanden, når han tømmer din container.

Han risikerer at komme i kontakt med brugte mundbind, snotklude og andre smittefarlige sager.

Så: Bind en knude – og undgå at udsætte skraldemanden for smittefare 👍

Hjælp din skraldemand

OBS! Følg disse anvisninger på genbrugspladserne – så mindsker vi smittespredningen 

  1. Hold afstand – mindst 2 meter. Og respekter instrukserne fra pladsmanden.
  2. Sorter dit affald bedst muligt hjemmefra og medbring kun det affald, du selv kan håndtere. Pladsmanden kan ikke hjælpe dig.
  3. Medbring din egen skovl og kost, da pladsens er fjernet for at mindske smitte risikoen.
  4. Kom så få som muligt og lad dine børn blive hjemme.
  5. Vask dine hænder, når du kommer hjem.

1:1 byttecontaineren

Er lukket af hensyn til smittefaren. Har du ting, der er for gode til at smide ud – så tag dem med, når vi åbner for byttecontaineren igen.
 

Helligdagstømning af dagrenovation

Hvis du tilmelder dig vores sms-service, vil du modtage en sms inden tømning af dine containere.

HUSK at du kan se dine tømmedage og hente en pdf kalender via selvbetjeningsløsningen "se tømmedage".

Hvis du har ekstra affald, kan du købe mærkater til ekstra sække i Borgerservice, på genbrugspladserne og på bibliotekerne. De koster 30 kr. stykket og skal bindes fast om din ekstra sæk - så tager skraldemanden den med ved næste tømning.

Hvis du vil købe mærkat til ekstra sæk i Borgerservice eller på bibliotekerne, skal du i øjeblikket ringe inden du kommer.

Du finder oversigten over helligdage på bagsiden af affaldshæftet, som du finder her:

Affaldshæfte 2021

Cookieinformation