Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Overfyldt container

Mit affald er ikke blevet hentet

Hvis din container ikke er blevet tømt, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig.

Hvis din container ikke er blevet tømt, kan det være, at skraldemanden har hængt en seddel på din container eller lagt en seddel i din postkasse med en begrundelse.

Det gør han f.eks. hvis containeren er overfyldt, der er problemer med adgangsvejen/standpladsen eller fordi biler, cykler eller lignende har spærret vejen hen til skraldespanden.

Hvis der er større nedbrud eller aflysninger på grund af sne, vil vi informere om det på kommunens Facebookside.

Hvis du ikke har fået nogen seddel og kørslen ikke var aflyst, er du formentlig blevet glemt. Du kan fortælle os om dette via selvbetjeningsløsningen nedenfor kaldet "Henvendelser om affald" eller ved at klikke her

Du kan også kontakte Affaldskontoret

For at vi kan hjælpe dig med at få tømt din container, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt.

Helligdage

Der afhentes ikke dagrenovation, genbrug og storskrald på helligdage. Vi vil annoncere om ændring af tømmedage under aktuelt her på hjemmesiden og på kommunens facebookside. Du kan desuden se ændringerne i vores affaldshæfte.

Se affaldshæftet her

Cookieinformation