Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.
Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

Bygherren har pligt til at anmelde affald som opstår ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier hvis:

  • Der er over 1 tons affald.
  • Affaldet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er forurenet, genanvendeligt, forbrændings- eller deponeringsegnet. 

Når du anmelder affald skal der bl.a. fremgå de forventede affaldsmængder- og typer og den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes i Byg og Miljø.

Monsido - statistik

Cookieinformation