Kort over Rebild Kommune - Kortinfo

Rundkørsel i Skørping
Kortinfo er et tilbud til alle borgere om at se en række af de oplysninger, Rebild Kommune har registreret på kort.

KortInfo kan du se grundkort, matrikelkort, historiske flyfoto, samt udvalgte lag fra forskellige andre kortportaler som for eksempel PlansystemDK og Danmarks Miljøportal.

Med KortInfo har du mulighed for at lave opslag på matrikel og adresse.

Fra dit opslag kan du komme direkte til OIS, Matrikel-Info og SKATs hjemmeside.

Desuden er der mulighed for at tegne på kortet, samt printe kort. Det er også muligt at gemme det der er tegnet til eget brug.

De forskellige temaer og baggrundskort er alle fremstillet til forskellige formål og er derfor også med meget forskellig nøjagtighed.

Derfor skal sammenstillede temaer samt baggrundskort altid ses sammen med forbehold for unøjagtigheder.

Rebild Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

Har du spørgsmål vedr. kommunens kort er du velkommen til at kontakte GIS funktionen i Center Plan, Byg og Vej via pbv@rebild.dk.

Menu