Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Enkeltydelse

Enkeltydelse

Hvis du er i en særligt vanskelig økonomisk situation, og du har behov for økonomisk hjælp til en række nødvendige udgifter, kan du søge om en enkeltydelse.

Borgere og virksomheder må desværre for tiden forvente længere sagsbehandlingstider i Ydelsesafdelingen.

Årsagen er, at vi får ekstraordinært mange ansøgninger om enkeltydelser og ansøgninger om hjælp til forsørgelse. Dertil har vi stadig et stort hængeparti af opgaver forbundet med den seneste Covid-19-situation, som gav arbejdsgivere ret til refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag.

Vi arbejder på højtryk for komme igennem bunkerne og sikre korrekt og rettidig udbetaling til alle.

Vi håber på jeres forståelse.
(20.05.2022)

Artikel
Overskrift

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - enkeltydelser