Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kontakt os

Her kan du se kontaktoplysninger og åbningstider for genbrugspladserne og Affaldskontoret

OBS! Følg disse anvisninger på genbrugspladserne – så mindsker vi smittespredningen 

  1. Hold afstand – mindst 2 meter. Og respekter instrukserne fra pladsmanden.
  2. Sorter dit affald bedst muligt hjemmefra og medbring kun det affald du selv kan håndtere. Pladsmanden kan ikke hjælpe dig
  3. Medbring din egen skovl og kost, da pladsens er fjernet for at mindske smitte risikoen
  4. Kom så få som muligt og lad dine børn blive hjemme
  5. Vask dine hænder, når du kommer hjem.
     

1:1 byttecontaineren

Er lukket af hensyn til smittefaren. Har du ting, der er for gode til at smide ud – så tag dem med, når vi åbner for byttecontaineren igen.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik