Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Mastrup søerne

Naturområdet ved Mastrupsøerne

Kom og hør om de ændringer naturområdet ved Mastrupsøerne i Støvring vil gennemgå i forbindelse med genslyngningen af vandløbet, etablering af nye søer til håndtering af regnvand og initiativer til at forbedre de rekreative og naturmæssige værdier i området.

  • Hvornår: Onsdag den 1. december 2021 kl. 15.00-19.00 og torsdag d. 2. december 2021 kl. 15.00-19.00
  • Hvor: Støvring Bibliotek, Grangårdsvej 13a, 9530 Støvring.

Om projektet

Naturområdet ved Mastrup Søerne er et projekt, som udspringer af vandplanerne, hvor Rebild Kommune er forpligtet til at adskille vandløb og søerne. Projektet er siden udviklet til et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S. Projektet omfatter etablering af nyt vandløbstracé, to nye regnvandsbassiner, en rentvandssø, samt rekreative områder. Anlægsperioden forventes at starte i april/maj 2022, hvor søernes vandspejl sænkes, og slutte til januar 2023.

Cookieinformation