Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bygge- og beskyttelseslinjer

En del bygge- og anlægsaktiviteter i det åbne land kræver - foruden en landzonetilladelse - også en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. Det gælder for eksempel hvis du vil bygge, grave eller plante tæt på en stor å, stor sø, skov, kirke eller fortidsminde.

I Naturbeskyttelseslovens §§ 16-19 kan du finde bestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjerne der administreres af kommunen. Du kan også læse om en række undtagelser fra bestemmelserne for eksempel vedrørende landbrugsmæssig drift.

Medmindre du har fået en dispensation, må du typisk ikke placere blandt andet bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke i en zone på:

  • 150 m fra søer og vandløb – sø- og åbeskyttelseslinje (§ 16)
  • 300 m fra skove - skovbyggelinje (§ 17)
  • 100 m fra fortidsminder - fortidsmindebeskyttelseslinje (§ 18)
  • 300 m fra kirker - kirkebyggelinje (§ 19)

Har du beskyttelseslinjer?

Find din ejendom på

Miljøportalen

Du kan under 'Søg efter miljødata på kort' se om din ejendom kan være omfattet af beskyttelseslinjer, om du har fortidsminder og meget andet. Vær opmærksom på, at oplysningerne er vejledende. Er du i tvivl om noget kan du altid henvende dig til kommunen.

Ønsker du at søge dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne, skal du sende en ansøgning til Rebild Kommune.
Du skal beskrive dit projekt, vise projektets beliggenhed på en skitse eller et kort - husk altid at oplyse ejendommens matrikelnummer. Desuden er det vigtigt, at du giver en begrundelse for, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for bygge- eller beskyttelseslinjen, og hvorfor det ikke kan placeres uden for denne.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation