Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Revalidering

Revalidering

Revalidering er en hjælp tilbage til arbejdsmarkedet, hvis du ikke længere kan varetage dit job på grund af psykiske, fysiske eller sociale årsager.

Revalideringen er et tilbud om optræning, uddannelse eller arbejdsprøvning i virksomheder. Det er et tilbud, som skal hjælpe dig, som har begrænsninger i arbejdsevnen, tilbage i arbejde igen via den korteste vej.

Revalidering kan kun gives, hvis ikke du kan benytte andre tilbud så som ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob for at komme i arbejde. Der skal også være en realistisk mulighed for, at du med en revalidering kan komme tilbage i arbejde igen. 

Det er jobcenteret, der vurderer, om revalidering kan være en mulighed for dig.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Rebild, hvis du vil vide mere om revalidering.  

Læs også om revalidering på borger.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - revalidering