Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Fleksjob

Fleksjob

Et fleksjob kan tilkendes til dig, der har en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, og som ikke kan få et arbejde på normale vilkår.

I et fleksjob bliver der taget hensyn til dine helbredsmæssige begrænsninger. Dine arbejdsopgaver og arbejdstid bliver derfor tilrettelagt, så det passer til din arbejdsevne. 

Det er jobcenteret, der kan bevilge dig et fleksjob, og der er følgende betingelser:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, for eksempel gennem omplacering, skal være undersøgt.

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenter Rebild, hvis du har spørgsmål om fleksjob.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - fleksjob