Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Hus på villavej

Lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du er boligejer og har friværdi i huset, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskatten, hvis du opfylder visse betingelser.

Du eller din ægtefælle skal: 

  • Have fast bopæl i Danmark

  • være fyldt 65 år, modtage social pension eller efterløn

  • have friværdi i din ejendom

Omkostninger og renter

Du har ingen omkostninger ved oprettelse af lånet. For at lånet kan træde i kraft, skal der tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen, som vi betaler for. Vi tinglyser skadesløsbrevet som sikkerhed for lånet.

Der er ikke noget fast minimum- eller maksimumbeløb på lånets størrelse, men lånet inklusive renter skal være indenfor friværdien i den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi.

Renten fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og er i 2020 fastsat til 0,69 %. Bemærk, at renten ikke er fradragsberettiget, så du kan ikke trække den fra i SKAT på din årsopgørelse. Til gengæld gives der et nedslag i påløbne renter, når lånet indfries.

Afdrag og indfrielse

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger. Hvis du vil afdrage på dit lån eller indfri det, skal du kontakte Rebild Kommune. Hvis du sælger boligen, skal lånet indfries.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik