Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Familievejledning - når dit barn har fået en diagnose

Har du et barn med særlige fysiske eller psykiske udfordringer, kan du og din familie have brug for ekstra støtte og vejledning. Det kan for eksempel være, at dit barn er blevet diagnosticeret med et varigt fysisk eller psykisk handicap som ADHD, autisme, Downs syndrom, diabetes eller cancer.

Dig og din familie kan få familievejledning uanset om barnet er nyfødt eller udfordringerne opdages senere i barnets liv.

Hvad kan familievejlederen hjælpe jer med? 

Familievejlederen mødes med jer til en samtale om jeres barns og families situation og behov. 

Familievejlederen kan fortælle dig om dine rettigheder og muligheder for hjælp, og kan blandt andet vejlede dig om:

 

  • De udfordringer hverdagen i familien byder på – for eksempel i forhold til fritidsaktiviteter
  • Mulighederne for netværk med andre familier i lignende situation
  • Information om kurser og foreninger der er relevante 
  • Kontakt til socialrådgiver eller andre relevante fagpersoner
  • Hvordan du søger hjælp til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Hvordan foregår et møde med familievejlederen?

Samtalen med familievejlederen foregår typisk hjemme hos jer, og barnet behøver ikke at deltage. Familievejlederen kan ikke træffe afgørelser, men hjælper jer videre i systemet. Hvis I ønsker det, kan familievejlederen bagefter kontakte relevante afdelinger eller fagpersoner i kommunen og videregive nødvendig information om jeres situation. Oplysninger videreformidles kun med jeres samtykke.

Kontakt familievejlederen

Hvis I ønsker at aftale et møde med familievejlederen, eller gerne vil vide mere om tilbuddet, er I velkomne til at kontakte Familiehuset - tlf. 99 88 78 56. Har I allerede en kontaktperson i Rebild Kommune, kan I også bede vedkommende om at kontakte familievejlederen på jeres vegne.  
 

Monsido - statistik

Cookieinformation