Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hjælpemidler

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler.

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

Afhentning og returnering af hjælpemidler

Bevilligede hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 skal du, såfremt det er muligt selv afhente/returnere på vores Hjælpemiddeldepot beliggende Banesvinget 8A, 9530 Støvring.

Hjælpemiddeldepotet har åben for afhentning/returnering af hjælpemidler mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00.

OBS: Afhentning/returnering af hjælpemidler kan kun ske efter aftale med en visitator i Borgervisitationen der kan kontaktes på tlf.: 99 88 99 88. 
 

Undtagelser

Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.
Har du behov for hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation) skal du kontakte Patienterstatningen

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - Hjælpemidler