Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Hjælpemidler

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler.

Artikel
Overskrift

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

Afhentning og returnering af hjælpemidler

Bevilligede hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 skal du, såfremt det er muligt selv afhente/returnere på vores Hjælpemiddeldepot beliggende Banesvinget 8A, 9530 Støvring.

Hjælpemiddeldepotet har åben for afhentning/returnering af hjælpemidler mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00.

OBS: Afhentning/returnering af hjælpemidler kan kun ske efter aftale med en visitator i Borgervisitationen der kan kontaktes på tlf.: 99 88 99 88. 
 

Cookieinformation

Muni - Hjælpemidler