Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Støtte til køb af bil

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden bil? Er dine muligheder for at opnå eller fastholde arbejde eller gennemføre en uddannelse - uden brug af bil - forringet? Så kan du være i målgruppen for at få støtte til køb af bil.

Artikel
Overskrift

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik