Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Kurser og konferencer

Som medlem af byrådet får du mange tilbud om at deltage i kurser og konferencer. Men hvilke regler gælder hvis kommunen skal betale?

Du kan for kommunens regning deltage i:

  • KL’s årlige topmøde med generalforsamling 
  • KL’s årlige topmøde på det fagområde, hvor byrådsmedlemmet sidder i et stående udvalg 
  • Kattegat-kursus for nyvalgte byrådsmedlemmer 
  • Øvrige kurser og konferencer i begrænset omfang – forudsat at der er en direkte faglig relevans for det fagområde, hvor byrådsmedlemmet sidder i et stående udvalg – og indenfor en økonomisk ramme på maksimalt 1.000 kr. årligt pr. byrådsmedlem inklusive både deltagergebyr og afledte omkostninger til transport m.v. 

Desuden kan du frit deltage i alle arrangementer arrangeret af de lokale organisationer, som Rebild Kommune direkte er en del af: Det kan for eksempel være temamøder arrangeret af Nordjyllands Trafikselskab (NT), Kommunekontaktrådet (KKR) eller lignende. 

Har du spørgsmål? 

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte

Pernille Bay Pedersen
99 88 76 07
pbpe@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation