Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Den kommunale økonomi

En guide til det kommunale husholdningsbudget. Hvordan gør vi, og hvorfor gør vi det?

Få et indblik i hvordan og hvorfor vi forvalter vores budget, regnskab og revision som vi gør.

Budget

Hvert år - senest den 15. oktober - bliver budgettet for det kommende år, samt tre overslagsår, vedtaget.

Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af en budgetvejledning, der beskriver den politiske budgetproces. 
Budgetvejledningen bliver vedtaget hvert år i februar/marts måned.

Du får udleveret et budget i form af en fysisk budgetbog - du kan også finde budgettet på vores hjemmeside.

Læs budgettet

Regnskab

Vi aflægger regnskab hvert år i april. På samme tid tages der stilling til eventuelle overførsler mellem årerne. Når regnskabet er godkendt af byrådet, sendes det  til revision.

Læs regnskabet

Revision

For os som kommune er det lovpligtigt med ekstern revision. Statsforvaltningen skal godkende revisionsselskabet.

Revisionen varetager følgende opgaver: finansiel revision, sagsrevision, revision af refusionen fra staten, uanmeldt kasseeftersyn, forvaltningsrevision med mere.

Vi har indgået aftale med BDO kommunernes revision.

Revisionens samarbejde med det politiske system er beskrevet i 'Rapportering ved revisionsbesøg' og i 'Regulativ for økonomisk styring' (se nedenfor).

Monsido - statistik

Cookieinformation