Hvad må du aflevere?

Dåser - www.colourbox.dk
På genbrugspladsen må du aflevere alt det affald, som ikke er dagrenovation. Det vil sige, at affaldet ikke må indeholde madrester eller på anden måde være uhygiejnisk.

Hvis du har flere slags affald, er det en god idé at sortere det hjemmefra. På den måde er du klar til at komme affaldet i de rigtige containere på genbrugspladsen.

Du skal sortere dit affald som angivet i vejledningen - er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugspladsen.

Menu