Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kloak og spildevand

Spildevand er en fælles betegnelse for alt det vand der kommer fra beboelse, erhvervsvirksomheder samt befæstede og bebyggede arealer.

Virksomheder kan selv være med til at begrænse omfanget af forurening i spildevandet. Drift og rengøring kan tilrettelægges, så rester kan opsamles til affald, i stedet for at det tilføres kloakken. For-rensning kan i nogle tilfælde være nødvendigt hos virksomheder med enten olie eller animalsk fedt i spildevandet. Her kan olie-benzin udskiller og fedt-udskiller kræves.

Cookieinformation