Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Grundvand og drikkevand

Rent grundvand er fundamentet for vandforsyningen. Det er naturligt for os, at vi kan drikke det vand, der kommer ud af vores vandhaner. Derfor skal vi være med til at bevare det rene vand i vores undergrund.

Rent grundvand er fundamentet for vandforsyningen i Rebild Kommune. Flere vandværker i kommunen bruger vandet, som det er. De øvrige vandværker kan som udgangspunkt pumpe vandet ud til forbrugeren efter en simpel vandbehandling i form af iltning og filtrering.

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi hver især udviser en adfærd, der er med til at bevare det rene vand i vores undergrund.

Rebild Kommunes opgaver indenfor grundvand/drikkevand er at:

  • føre tilsyn med vandværker
  • føre tilsyn med boringer til husholdning og markvanding
  • kontrollere at vandkvaliteten er tilfredsstillende
  • give tilladelser til nye boringer
  • give tilladelse til grundvandsindvinding til diverse formå
  • sikre, at ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet
  • godkende vandværkers regulativer og takstblade
  • lave planer for hvordan grundvandet kan beskyttes
  • lave plan for hvordan vandforsyningen skal foregå i fremtiden.

Monsido - statistik

Cookieinformation