Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald, der stammer fra virksomheder, herunder offentlige og private institutioner, foreninger samt virksomheder inden for handel og kontor, detail- og produktion samt bygge og anlæg.

Alt affald skal indberettes til Affaldsdatasystemet, enten af virksomheden selv eller af modtager. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at affaldet bliver indberettet til Affaldsdatasystemet.

I Rebild Kommune kan du i regulativet for erhvervsaffald se virksomhedernes pligter og rettigheder vedrørende affald.

Regulativets formål er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt at fremme genanvendelsen af affald. Regulativet fastsætter desuden regler om de kommunale affaldsordningers omfang.

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald og sørge for korrekt behandling

Ifølge den kommunale affaldshåndtering skal al affald håndteres i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

Du kan finde godkendte indsamlere, transportører og mæglere til dit affald i affaldsregistret.

Affaldsregistret

Monsido - statistik

Cookieinformation