Affaldsfraktioner

Affald i kasse - www.colourbox.dk
Her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed bedst kan bortskaffe affaldet rigtigt.

Ifølge den kommunale affaldshåndtering skal al affald håndteres i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

 

Du kan finde godkendte indsamlere, transportører og mæglere til dit affald i affaldsregistret.

Menu