Genbrugspladser

oversigt over genbrugsplads
På de tre genbrugspladser i Rebild Kommune kan borgere og erhverv i kommunen aflevere deres sorterede affald - undtagen dagrenovation.

OBS! Følg disse anvisninger – så mindsker vi smittespredningen 

  1. Hold afstand – mindst 2 meter. Og respekter instrukserne fra pladsmanden.
  2. Sorter dit affald bedst muligt hjemmefra og medbring kun det affald du selv kan håndtere. Pladsmanden kan ikke hjælpe dig
  3. Medbring din egen skovl og kost, da pladsens er fjernet for at mindske smitte risikoen
  4. Kom så få som muligt og lad dine børn blive hjemme
  5. Vask dine hænder, når du kommer hjem.

1:1 byttecontaineren

Byttecontaineren er lukket af hensyn til smittefaren. Har du ting, der er for gode til at smide ud – så tag dem med, når vi åbner for byttecontaineren igen.

For erhverv opkræves der pr. besøg som sædvanlig. 

Krastrup Genbrugsplads

Genbrugspladsen i Skørping

Mølholmvej 20B, Krastrup
9520 Skørping
Telefon: 3010 5693

Åbningstider:

Tirsdag, torsdag og fredag   kl. 11.00-18.00
Lørdag og søndag   kl. 10.00-16.00
Mandag og onsdag   Lukket

Pladsen er lukket helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Du finder Krastrup Genbrugsplads tæt på Skørping. Krastrup Genbrugsplads har en ekstra sløjfe til kørsel bag om containerne med jord og beton.

Der er etableret en kørevej bag om de bageste containere på Krastrup Genbrugsplads, så køretøjer med blandt andet haveaffald kan køre bag om containerne med jord og beton.
Du kan fortsat køre rundt som hidtil, men nu er der altså også mulighed for at køre i denne ekstra sløjfe. Det skulle gerne lette kørslen med trailere, så det bliver unødvendigt at bakke.

 

Mejlby Genbrugsplads

Genbrugspladsen i Mejlby

Ladelundsvej 2, Mejlby
9610 Nørager
Telefon: 3010 5701 

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og fredag   kl. 11.00-18.00
Lørdag og søndag   kl. 10.00-16.00
Mandag og torsdag   Lukket

Pladsen er lukket helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Sørup Genbrugsplads

Genbrugspladsen i Sørup

Hjedsbækvej 107, Sørup
9530 Støvring
Telefon: 4024 8732

Åbningstider:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag   kl. 11.00-18.00
Lørdag og søndag   kl. 10.00-16.00
Tirsdag   Lukket

Pladsen er lukket helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Du finder Sørup Genbrugsplads tæt på Støvring. Pladsen blev ombygget i 2015 og er den største af Rebild Kommunes genbrugspladser

For godt til at smide ud? 

Hvis du vil af med ting, der er i god stand, og som er for gode til at smide ud, har du på Sørup Genbrugsplads mulighed for at aflevere dem, så andre kan få glæde af dem. Der er etableret en 1-1 bytteordning - Det betyder, at når du sætter 1 ting ind i containeren, så skal du også tage en ting ud

Aflevering af farligt affald

Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne. Farligt affald skal afleveres til personalet og så vidt muligt i original emballage.

I må ikke aflevere dagrenovation på pladserne. Har I flere slags affald, er det en god idé at sortere det hjemmefra. Så er I klar til at komme affaldet i de rigtige containere på genbrugspladsen. Er I i tvivl om sorteringen, så spørg personalet. 

Beholdere med farligt affald må maksimalt veje 25 kilo af hensyn til den videre håndtering. Forud for levering af farligt affald på genbrugspladsen anmoder vi virksomheder om at udskrive og udfylde denne kvittering for aflevering af farligt affald . Kvitteringen udfyldes/kopieres i to eksemplarer - én til virksomheden og én til Rebild Kommune.

Til hjælp for udfyldelse med EAK-koder kan du finde koderne i denne EAK-liste. Ved levering af farligt affald skal personalet kontaktes på pladsen, og der kvitteres for det farlige affald. Pris på aflevering af farligt affald på genbrugspladsen kan ses i takstkataloget

Hvad må du aflevere?

På genbrugspladsen må du aflevere alt det affald, som ikke er dagrenovation. Det vil sige, at affaldet ikke må indeholde madrester eller på anden måde være uhygiejnisk.

Hvis du har flere slags affald, er det en god idé at sortere det hjemmefra. På den måde er du klar til at komme affaldet i de rigtige containere på genbrugspladsen.

Du skal sortere dit affald som angivet i vejledningen - er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugspladsen.

Hvorfor i klare sække?

Klare sække giver klare fordele

Bedre miljø

Når affaldet sorteres bedre øges mængden af affald til genanvendelse. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering. Frem for alt havner det farlige affald, som for eksempel elektronikaffald og malingsrester de rigtige steder - Til gavn for miljøet. 

Bedre økonomi

Affald der sendes til genanvendelse, kan oftest sælges til en god pris. Affald til forbrænding og deponering koster derimod penge. Bedre sortering af affaldet kommer derfor dig til gode via renovationsgebyret. 

Bedre sikkerhed

Hjælp dig selv og pladsmanden: Det bliver mere sikkert for begge parter at håndtere indholdet i sækkene – lige fra du fylder dem, til de tømmes og sorteres.

Husk, at ordningen er gældende på alle vores genbrugspladser - hvor de ansatte er klar til at hjælpe dig

Pak traileren

Det er en fordel, hvis du sorterer dit affald hjemmefra. Så er turen på genbrugspladsen og arbejdet med at fordele affaldet i de rigtige containere hurtigt klaret.

Sortér affaldet efter, hvilken container det skal i, og put hver affaldstype i en klar sæk. Når du kommer ud til genbrugspladsen, tømmer du sækkene op i de rigtige containere og tager sækken med hjem til næste tur på genbrugspladsen.

Fordel affaldet på traileren

Når du skal fordele affaldet på din trailer, skal du sørge for, at de tungeste ting står på akslen. Både forvægt, bagvægt og overlæs kan give farlige situationer i trafikken.

Bind affaldet fast

Dit affald skal blive på traileren hele vejen til genbrugspladsen. Ellers ligger det og flyder på gader og veje - i stedet for at gøre nytte. Sæt derfor kroge eller dutter på kanten af din trailer, så du kan binde affaldet fast med reb eller et elastisk trailernet.

Menu