Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Visualisering af Sundhedshuset

Sundhedshuset i Støvring Ådale

– det første af sin art i Danmark

Selve Sundhedshuset er det første af sin art i Danmark. Et fælles projekt og byggeri mellem en kommune og en privat samarbejdspartner omkring et hus, hvor man hver især ejer egne dele af bygningen. I dette tilfælde Rebild Kommune og selskabet Brikken A/S. Rent teknisk er Rebild Kommune og Brikken A/S ligestillede bygherrer af Sundhedshuset. Sundhedshuset er tegnet af arkitekterne Bjørk & Maigård og Entreprenørfirmaet Lars Pedersen & Søn står for hovedentreprisen af Sundhedshuset.

Samling af sundhedstilbud

Sundhedshuset bliver på i alt 5.180 m2. Rebild Kommune råder over de 3.234 m2 (kommunen ejer 1.760 m2, mens de resterende 1.474 m2 leases af Kommune Kredit) og dette areal rummer det kommunale sundhedscenter som i dag er placeret forskellige steder i Støvring. Sundhedscenteret tilbyder borgerne en række forskellige aktiviteter inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning. 

De resterende 1.946 m2 ejes af selskabet Brikken A/S. som enten vil udleje eller sælge den del til forskellige udbydere af sundhedsydelser, som for eksempel tandlæger, læger, fysioterapeuter og apotek. Sundhedshuset skal desuden indeholde en café, og der bliver et udendørs opholdsareal og bytorv på ca. 5.000 m2 med frie træningsfaciliteter og mulighed for frivillige aktiviteter og tværfagligt samarbejde omkring Sundhedshuset.

I Rebild Kommunes del af Sundhedshuset, bliver der bygget en cafe på 403 m2 som primært skal betjene de borgere der vil bruge det kommunale sundhedscenter.

En del af Brikken

Sundhedshuset er en del af helhedsplanen Brikken på i alt 45.000 m2. Med planen for Brikken, vil der komme til at bo mere end 3.000 borgere alene øst for jernbanen i Støvring.

Læs mere her under ’Støvring Ådale’

Som del af aftalen omkring Sundhedshuset, har Brikken A/S købt den kommunale grund på cirka 45.000 m2, hvor sundhedshuset skal opføres. Her skal Lars Pedersen & Søn a/s udover Sundhedshuset, efterfølgende bygge omkring 300 boliger på grunde hvoraf ca. 100 er almennyttige. Når alle boliger står færdige sammen med de planlagte udstykninger, vil der samlet set bo over 3.000 mennesker øst for jernbanen i Støvring by.

Byggeriet af selve Sundhedshuset startede i efteråret 2022 og vil stå færdig i sommeren 2024. Sundhedscenteret flytter hen over sommeren 2024 til de nye lokaler i Sundhedshuset.

Rebild Kommunes lokaler, vil blive gjort tilgængelige for frivillige aktiviteter og foreningslivet, i det omfang det ikke er i konflikt med de kommunale opgaver der drives i bygningen. 

Økonomi

Rebild Kommune betaler 32 millioner for den del af byggeriet som kommunen råder over og hertil kommer leasingaftalen med Kommune Kredit. Den koster 1,5 millioner årligt de næste 25-år for den del som Kommune Kredit ejer, og som har en værdi af 30 millioner. Når leasingaftalen udløber er der en restværdi af Kommune Kredits del på 15 millioner, som til den tid enten skal købes af Rebild Kommune eller refinansieres på anden vis. 

Den kommunale del af del af byggeriet, modtager 10 millioner i støtte fra staten mens Realdania støtter med  2,5 millioner kroner til at gøre byggeriet ekstra bæredygtigt – dermed får bygningen et lavere CO2-aftryk.

Salget af grunden på 45.000 m2, har givet Rebild Kommune en indtægt på 24 millioner kroner.

Den øvrige del af byggeriet, betales af Brikken A/S.

Bæredygtighed

Der har været stor fokus på at gøre hele byggeriet af sundhedshuset så bæredygtigt som muligt med hensyn til hvad der er muligt i en kommunal økonomi. Der har været fokus på at nedbringe den CO2-belastning som byggeriet giver. I praksis er CO2-reduktioner opnået ved smarte valg af mindre CO2-belastende materialer. Der er valgt tiltag, som konkret har nedbragt CO2-belastningen med 8 % i forhold til hvad det oprindelige materialevalg medførte. De mest synlige tiltag kan ses omkring at beton væggene ikke er spartlet op, men kommer til at fremstå rå som de er. Desuden ved at der er anvendt træ til vægbeklædning i de træningslokaler som Rebild Kommune kommer til at råde over i Sundhedshuset. Øvrige tiltag og valg, er ikke synlige i dagligdagen når man færdes som borger i Sundhedshuset.

Vil du læse mere om baggrunden

Du kan læse mere om de oprindelige politiske beslutninger og planer for hele Brikken samt Sundhedshuset:

Læs mere om Brikken

Følg byggeriet her på siden

Der bliver løbende lagt foto, video og nyheder omkring Sundhedshuset op på siden her.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation