Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger 

Som en del af budget 2023, har byrådet sat en moderniseringsplan på ældreområdet i gang.

Baggrunden for moderniseringsplanen er, at Rebild Kommune i en årrække har haft et større antal pleje- og ældreboliger, end der er behov for. Desuden er en del af kommunens boliger til ældre borgere utidssvarende i forhold til størrelse og indretning, og de lever ofte ikke op til borgernes ønsker og behov eller kravene til et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 

Bedre boliger og arbejdsmiljø

Moderniseringsplanen skal være med til at fremtidssikre boligerne og skabe gode og attraktive boliger til ældre borgere i kommunen. Mere moderne boliger skaber også et bedre arbejdsmiljø og gode rammer for medarbejderne, hvilket kan hjælpe til med at løse de voksende rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på ældreområdet. 

Kommunens vision for moderniseringsplanen er, at der skal være:

  • Moderne boliger som svarer til borgernes ønsker og behov i fremtiden 
  • En god bemanding med rette faglighed 
  • Boliger som giver godt arbejdsmiljø og god arbejdstilrettelæggelse.

En lang proces

Arbejdet med moderniseringsplanen forventes at tage op mod ti år. I de første fem år, fra 2023 til 2028, indgår ældrecentrene i Skørping, Støvring, Øster Hornum og Haverslev i planen. Herefter ses der på behovet for tilpasninger i kommunens øvrige pleje- og ældreboligudbud

Moderniseringsplanen medfører forandringer for beboere, pårørende, frivillige og personale på de berørte ældrecentre. Forvaltningen er meget opmærksom på at understøtte, at de berørte parter får en god proces undervejs. Det kan for eksempel være i forbindelse med at en beboer skal flytte til en ny eller midlertidig bolig, eller hvis en medarbejder skal skifte til et nyt job i kommunen som følge af Moderniseringsplanen. Der er også fokus på, at frivillige i de berørte lokalsamfund får hjælp til at fortsætte de mange gode aktiviteter, der bliver berørt af projekterne i Moderniseringsplanen.

Herunder finder du flere informationer om, hvad moderniseringsplanen kommer til at betyde for de enkelte ældrecentre. 

Skørping

Plejeboligerne på Skørping Ældrecenter lever i dag ikke op til de nuværende arbejdsmiljøkrav. Derfor er det nødvendigt med nye plejeboliger i Skørping. 

Der opføres et nyt ældrecenter, på samme beliggenhed som det nuværende. 

I perioden hvor Skørping Ældrecenter omdannes til nyt, tilbydes borgerne plejeboliger på kommunens andre ældrecentre.

Det nuværende ældrecenter lukker i slutningen af 2024, og vi forventerat det nye åbner i 2028.

Støvring

Der åbner et friplejehjem i Støvring, hvilket betyder, at Støvring Ældrecenter udfases og lukker, og omdannes til andet formål. Vi forventer, at friplejehjemmet åbner i 2025. Beboere tilbydes plejeboliger på kommunens andre ældrecentre, og de kan også vælge at søge en plejebolig på friplejehjemmet.

Haverslev

Haverslev Ældrecenter er solgt gennem offentligt udbud. I forbindelse med salget har Rebild Kommune stillet krav om, at der etableres seniorvenlige familieboliger med tilhørende sundhedstilbud. 

Haverslev Ældrecenter lukkede endeligt i marts 2023.

Øster Hornum

Øster Hornum Ældrecenter sælges til Boligselskabet Nordjylland og omdannes til seniorvenlige familieboliger. Herefter er det boligselskabet, der står for udlejning af boligerne.

Der vil fortsat være kommunale sundhedstilbud i bygningen, som kan servicere både de nye boliger og resten af Øster Hornum og omegn.

Monsido - statistik

Cookieinformation