Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Udvikling af skoler og dagtilbud

Rebild Kommune udvikler skoler og dagtilbud, hvor flere børn og unge trives i almene, inkluderende fællesskab

Rebild Kommune arbejder med en samlet udviklingsplan, som skal være med til at løfte skole- og dagtilbudsområdet.

Byrådet vedtog udviklingsplanen med fokus på at skabe skoler og dagtilbud, som er bæredygtige i forhold til både trivsel, økonomi og faglighed. Derfor vedtog byrådet en ny struktur og organisering af området, som understøtter arbejdet med udviklingsplanen.

Børne- og Familieudvalget har i den forlængelse vedtaget Vision 2030, som lyder:

  • Vi inkluderer flere børn og unge i det almene fællesskab gennem et udviklende, trygt og tillidsfuldt miljø.
  • Vi tager ansvar og handler hurtigt, når børn og unge har behov for en forebyggende og særlig indsats.
  • Vi løser komplekse problemstillinger i fællesskab, på tværs og gennem samarbejde i forpligtende netværk.

Intentionen med visionen er at skabe et skole- og dagtilbudsområdet, hvor flere børn og unge kan trives og udvikle sig i almenområdet med tidlig og tilstrækkelig hjælp og støtte. Det kræver blandt andet opkvalificering, videndeling og samarbejde for at løfte dén opgave.

Du kan løbende følge med her på siden for information om arbejdet med Vision 2030. 

Nederst på siden finder du baggrund for udviklingsplanen og vision 2030. 

Status på Udviklingsplanen og Vision 2030

Vi informerer løbende om indsatser og tiltag i forbindelse med udviklingsplanen på forskellige måder og platforme. 

Børne- og Familieudvalget modtager på hvert møde en status på arbejdet med udviklingsplanen (første gang d. 10. april 2024). Her kan du således følge med løbende og læse om hvilke konkrete initiativer og indsatser, der aktuelt arbejdes med.  

Referater fra Børne- og Familieudvalgets møder

Nedenfor kan du læse mere om de beslutninger, som blev vedtaget med budgetaftalen 2024-2027.

Hvis du har et spørgsmål til vision 2030 eller udviklingsplanen, så er du meget velkommen til at indsende dit spørgsmål:

cbu@rebild.dk

Baggrund

I marts 2023 blev en samlet analyse af skole- og dagtilbudsområdet præsenteret for Byrådet. Sidenhen er analysen drøftet i Børne- og Familieudvalget samt i en politisk forhandlingsgruppe med repræsentanter fra alle partier i byrådet. Drøftelserne i forhandlingsgruppen blev afsluttet d. 21. august, hvor resultatet af drøftelserne blev det arbejdspapir. Det arbejdspapir har efterfølgende været taget med i budgetforhandlingerne og er nu lagt med som baggrund for den samlede budgetaftale vedrørende skole- og dagtilbudsområdet.

Budgetaftalen

Det er vigtigt at fremhæve, at det er budgetaftalen, som beskriver dét, der er endeligt vedtaget, hvorimod arbejdspapiret alene har dannet baggrund hertil. Der er mange elementer i budgetaftalen, som nu skal afklares og vedtages i Børne- og Familieudvalget.

Du kan læse mere om analysen og processen op til budgetaftalen her:

Analyse af skole- og dagtilbudsområdet

Monsido - statistik

Cookieinformation