Akutnumre

Akutnumre
Har du brug for akut hjælp fra kommunen eller en anden offentlig myndighed? Se, hvem du skal kontakte, her.

Akut pleje

Får du brug for personlig pleje, sygepleje eller aflastningsophold, og kan det ikke vente til først kommende hverdag?

Kontakt Center Pleje og Omsorg på: 23 38 53 40

Akut hjælp til børn og unge

Har du akut brug for at underette myndighederne om eksempelvis vold eller overgreb mod et barn eller en ung?

Kontakt politiets servicenummer på: 114

Kommunal begravelse

Findes der ingen pårørende til en afdød, er det kommunen, der tager sig af begravelsen.

Kontakt en lokal bedemand - så hjælper vedkommende dig videre.

Vintervejr

Giver vintervejret problemer i form af glatte og ufremkommelige veje, kan du ringe til Rebild Kommune på 99 88 99 88.

På denne side kan du læse mere om, hvor og hvornår vi rydder hvilke veje for sne.

Vejdirektoratets Trafikcenter

Observerer du uheld, kø eller genstande på vejen, eller oplever du andet, der påvirker trafiksikkerheden?

Kontakt Vejdirektoratets Trafikcenter på: 80 20 20 60

Falcks Vagtcentral

Ligger der væltede træer på en offentlig vej, eller har du påkørt et dyr?

Kontakt Falcks Vagtcentral på: 70 10 20 30 og oplys kommuneabonnement 00840000

Akutte forureninger

Har du opdaget en akut miljøforurening i form af olie, kemikalier, spildevand eller lignende, der er blevet udledt i naturen?

Ring til 112

Menu