Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Socialt bedrageri

Socialt bedrageri

Her kan du læse om, hvordan du kan videregive information om socialt bedrageri til Rebild Kommunes kontrolmedarbejder.

Vi skal stoppe misbrug af sociale ydelser og sikre, at ingen borgere får udbetalt sociale ydelser, som de ikke har ret til. Som kommune kan vi lave store besparelser, hvis vi kan begrænse antallet af tilfælde, hvor der er udbetalt penge på et forkert grundlag.

Det handler ikke om at forfølge de borgere, der lovligt modtager ydelser fra det offentlige. Det drejer sig om at sikre, at borgerne får de ydelser, de er berettiget til hverken mere eller mindre.

Monsido - statistik

Cookieinformation