Grundlovsceremoni

To danske flag der vajer i vinden - foto: www.colourbox.com
Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

En ceremoni

Fra 2019 skal du desuden deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:
Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.
Som del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Husk legitimation og blanket

Du skal have gyldig legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Kommunen skal arrangere en grundlovsceremoni to gange om året. (Det første år efter de nye regler, afholdes der kun én grundlovsceremoni, nemlig i efteråret 2019.)

Se hjemmeside og ugeavisen

Kommunen oplyser hvornår du har mulighed for at deltage I grundlovsceremonien. Det gør vi tidligst en måned efter du har fået tildelt statsborgerskab ved lov, og senest fire måneder efter. Det sker ved annoncering her på hjemmesiden (denne side) og gennem annoncering i ugeavisen.

Rebild Kommune har endnu ikke fastlagt datoen for efterårets grundlovsceremoni. Når det er på plads, vil datoen og en tilmeldingsfrist blive lagt ud her på hjemmesiden og annonceret i avisen.

På grund af valget den 5. juni 2019, er den første ceremoni udsat, så den ikke kan gennemføres i 2019.

Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside skriver:

Folketingsvalget, der blev afholdt den 5. juni 2019, kan få betydning for retningslinjerne for meddelelse af indfødsret og den fortsatte behandling af din sag. Det gælder også, selvom du allerede har modtaget et brev om, at du forventes optaget på en lov om indfødsrets meddelelse. Det kan fx være, at betingelserne for at få dansk statsborgerskab ændres. Det kan også være, at der kommer ændringer til, hvornår Folketinget vil behandle det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som du har fået at vide, at du forventes optaget på.

Lovforslaget, som blev fremsat den 25. april 2019, bortfalder på grund af valget. Der forventes at blive fremsat et nyt lovforslag i slutningen af oktober 2019, når det nye Folketing er trådt sammen. Hvis der ikke ændres i betingelserne for at få dansk statsborgerskab, forventes de personer, der er omfattet af det bortfaldne april-lovforslag, at blive omfattet af dette nye lovforslag.

Menu