Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Dannebrog

Grundlovsceremoni

Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Du skal deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står: "Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati."

Desuden er det et krav, at du også skal give håndtryk til borgmesteren i forbindelse med deltagelse i en grundlovsceremoni for at blive dansk statsborger.

Deltagelse i en grundlovsceremoni forudsætter, at du opfylder betingelserne herfor, herunder til brug for deltagelse i ceremonien rettidigt har indsendt en tro og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det skal du medbringe til ceremonien

Du skal medbringe gyldig fotolegitimation i form af:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori det er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

Næste grundlovsceremoni 

Rebild Kommune holder næste grundlovsceremoni torsdag den 14. september 2023.

Du kan altid henvende dig til kommunen på telefon 99 88 99 88 og bede om at tale med den medarbejder, der er ansvarlig for afholdelse af ceremonien.

Tilmelding og frister

Tilmeldingsfrist: Mandag, den 28. august 2023.

Du kan tilmelde dig pr. mail via linket herunder. Oplys dit fulde navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og hvor mange gæster du eventuelt tager med til ceremonien. 

raadhus@rebild.dk

Du kan også tilmelde dig telefonisk på 99 88 99 88.

Alternative muligheder

Mariagerfjord Kommune har fastsat følgende datoer til grundlovsceremonier i 2023:

  • 20. juni kl. 16.30
  • 3. oktober kl. 16.30 

Vesthimmerlands Kommune har fastsat følgende datoer til grundlovsceremonier i 2023:

  • 22. maj kl. 13.00
  • 5. oktober kl. 14.00

FAQ - ofte stillede spørgsmål

  • Der er ikke krav om, at bipersoner deltager i ceremonien. Har du børn under 18 år som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig.

Monsido - statistik

Cookieinformation