Grundlovsceremoni

To danske flag der vajer i vinden - foto: www.colourbox.com
Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Fra 2019 skal du desuden deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:
"Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati."
Som del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Det skal du medbringe til ceremonien

Du skal medbringe gyldig fotolegitimation i form af:

1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori det er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

Du skal også medbringe den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Du må ikke underskrive erklæringen på forhånd.

Grundlovsceremoni i 2020

Ingen håndtryk ved grundlovsceremonien i 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye lægger i det kommende lovforslag om tildeling af statsborgerskab op til, at der indtil videre ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

I lovforslaget vil der desuden blive lagt op til, at suspensionen også skal gælde for de ansøgere, der var omfattet af den seneste lov om tildeling af statsborgerskab, som blev vedtaget i december 2019, men som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni.

Vi afholder grundlovsceremoni mandag den 24. august kl. 16.30 på rådhuset i Støvring

Der er søgt om dispensation for den tidsfrist, der gælder for ansøgere, der er omfattet af den lov, der blev vedtaget i december 2019, så de kan deltage.

https://uim.dk/nyheder/covid-19-regeringen-vil-suspendere-handtryk-til-grundlovsceremonier

Tilmelding og frister

Tilmeldingsfrist: Bliver meldt ud, når den kommende lov om indfødsrets meddelelse er vedtaget engang i juni måned.

Tilmelding pr. mail til nila@rebild.dk, hvor du oplyser dit fulde navn, cpr.nr., adresse og hvor mange gæster du evt. medtager til ceremonien. 

Du kan også tilmelde dig telefonisk på 99 88 76 15.

 

 

Menu