Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af to ringbind og en bunke papirer

Borgerens rettigheder - aktindsigt

Alle borgere har i vidt omfang ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Rebild Kommune.

Aktindsigt efter Offentlighedsloven og Forvaltningsloven

Enhver har uden begrundelse ret til aktindsigt i dokumenter, der er omfattet af kommunens administrative sagsbehandling. Du har også ret til at få indsigt i oplysninger om dine personlige forhold.

Reglerne findes i Offentlighedsloven, der også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i. Det drejer sig typisk om oplysninger om andre personers private forhold og forretningshemmeligheder.

Er du part i en afgørelsessag, er der en udvidet ret til aktindsigt. Reglerne findes i Forvaltningsloven. 

Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du kontakte Rebild kommune og gerne centret, afdelingen eller institutionen, hvor du mener, at sagen behandles. Du skal normalt have svar på en anmodning om aktindsigt inden for syv arbejdsdage. 

Klagemulighed

Der gælder ingen frist for at klage over afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. I sager om aktindsigt efter offentlighedsloven, skal klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. I sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven skal en klage indgives direkte til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Ret til indsigt efter databeskyttelsesforordningen

Når vi behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder – herunder retten til at få indsigt i oplysninger om en selv. Du har som borger blandt andet ret til at modtage besked om, at der indsamles oplysninger om dig og ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles.

Du har kun ret til at få indsigt i personoplysninger, der vedrører dig selv.

Ønsker du indsigt i bestemte behandlinger/registre, kan du henvende dig i den forvaltning, der har de pågældende personoplysninger.

Ønsker du indsigt i alle Rebild Kommunes behandlinger/registre om dig, skal du henvende dig til:

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring 
Mrk.: Indsigtsret

Du kan også henvende dig personligt på Rådhuset i Støvring eller ringe på telefon 99 88 99 88.

Hvis du vil sende en mail og den indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger som for eksempel personnummer, bør du bruge sikker mail via Digital Post på www.borger.dk

Du skal normalt have svar på din henvendelse indenfor en måned.

På denne video kan du se, hvordan du sender sikkert med Digital Post

Klagemulighed

Du kan klage over Rebild Kommunes behandling af oplysninger om dig til Datatilsynet. 

Inden du klager, bør du dog kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Det vil ofte være muligt for os at hjælpe dig og finde en løsning. En databeskyttelsesrådgiver (også kaldet data protection officer eller DPO) er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Rebild Kommunes byråd.

Hvis du vil klage til datatilsynet, kan du læse mere og kontakte dem her

Monsido - statistik

Cookieinformation