Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Landzonetilladelse

Når du vil bygge nyt på landet, kræver det ofte, at du får en landzonetilladelse, før du kan opføre dit byggeri, tekniske anlæg, udstykke ny ejendom, eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger og arealer.

Hovedreglen på landet er, at det primært er byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres i landzonen uden landzonetilladelse.

Derfor er det typisk opførelse af nye boliger, større garager, carporte, udhuse og overdækninger, solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der kræver en landzonetilladelse. Desuden skal man også være opmærksom på, at ændret anvendelse af bygninger og arealer også kan kræve en landzonetilladelse.

På linket nedenfor kan du se hovedformålet for planlovens landzonebestemmelser. 

Vejledning om landzoneadministration

Monsido - statistik

Cookieinformation