Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Enfamiliehus

Når du vil bygge enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller garage skal du søge byggetilladelse via Byg og Miljø. Det vil ofte være nødvendigt at få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde og indsende et nyt projekt, da både bygningsreglementet og anden lovgivning skal være overholdt.

Følgende byggearbejder kræver byggetilladelse:

  • Fritliggende enfamiliehuse
  • Sammenbyggede enfamiliehuse med højst to boliger
  • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end to boliger med lodret lejlighedsskel
  • Om- og tilbygninger til ovenstående.
  • Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, når det samlede areal er over 50 m²

Overblik over reglerne om småbygninger

Det skal du være opmærksom på:

Inden du planlægger dit byggeri, er det en god idé at være opmærksom på blandt andet lokalplaner, fredninger og tinglysninger i dit område.

  • Er der en lokalplan med bestemmelser for dit område? Hvis ikke, kan det være relevant at undersøge kommuneplanens bestemmelser.
  • Ligger dit planlagte byggeri i fredet natur eller er det omfattet af en beskyttelseslinje? Læs mere på miljøportalen.
  • Er der tinglysninger? Deklarationer, servitutter mv. 

Det kan være en god ide at undersøge andre lovgivninger, for eksempel Planloven og Naturbeskyttelsesloven.  
Du skal altid sørge for, at de generelle regler i bygningsreglementet er overholdt.

Se bygningsreglementet 

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - byg og miljø