Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Småbygninger - Sekundært byggeri

Få overblik over reglerne om småbygninger. Bliv opmærksom på hvad du skal overholde, hvis du for eksempel vil opføre en garage.

Sekundært byggeri på boligparceller, omfatter de bygninger på grunden, som ikke er en del af boligen som for eksempel:

  • Garage, carporte, vognly 
  • Udhuse (redskabs-, cykelskure m.m.) 
  • Mindre drivhuse til dyrkning 
  • Overdækkede terrasser
  • Simple, små overdækninger af brændestabler, legehuse o.l.

Udestuer, lysthus-pavilloner og vinterhaver er ikke sekundære bygninger. For disse bygninger gælder der andre regler, da de er til ophold. Sekundære bygninger må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Hvis din garage, carport, udhus, overdækkede terrasse eller dit udhus ligger under samme tag som boligen, er de ikke omfattet af de lempeligere bebyggelsesregulerende bestemmelser for sekundære bygninger, og vil altid kræve byggetilladelse. Udvidelse af boligarealet kræver ligeledes også altid byggetilladelse.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - byg og miljø