Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Familiehuset

Familiehuset i Rebild Kommune yder familiebehandling til familier med børn i alderen 0-18 år. Familiebehandlingen er en dialogbaseret, forebyggende og støttende indsats med fokus på barnets trivsel.

I Familiehuset ydes støtte og behandling til familier med vanskeligheder, for at skabe og sikre stabile opvækstbetingelser for barnet. Dette blandt andet gennem udvikling og styrkelse af relationer, så forældre bedre bliver i stand til at varetage forældreopgaven. Samarbejdet med familiens private og professionelle netværk vægtes højt for at skabe stabile rammer for familien og sikre barnets fortsatte trivsel.

Familiehusets opgave er

  • At arbejde med forældres kompetencer med henblik på at sikre barnets/familiens trivsel.
  • At give råd og vejledning til forældre i forhold til deres rolle som opdragere.
  • At undersøge og vurdere forældres mulighed for at varetage forældre-, opdrager- og omsorgsrollen, således at perspektiv på barnets positive udvikling bliver central.
  • At medvirke til, i samarbejde med myndighedsrådgiver, at koordinere og sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i forhold til familien.

Familiehuset arbejder tværfagligt sammen med sagsbehandler, skoler, dagtilbud, sundhedsplejerske, PPR/inklusion mv. Familiehusets ansatte har specialiseret sig i familiebehandling, og har primært grunduddannelser som pædagog, socialrådgiver, lærer og psykolog.

Det er myndighedsrådgiverne i Center Familie og Handicap, der vurderer hvorvidt familien, barnet eller den unge har behov for familiebehandling.

Familiehuset varetager også anonym familierådgivning, som er et tilbud til familier, børn og unge, hvor der gives rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. 

Kontakt

Familiehuset
Himmerlandsvej 42
9520 Skørping
Tlf: 99 88 78 56

Monsido - statistik

Cookieinformation