Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Kontaktperson til børn og unge

Kontaktpersonordningen er et tilbud til børn og unge, som har brug for støtte og vejledning, og som ikke har den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Kontaktpersonen støtter op om forældrekompetencen og er i tæt dialog med forældre eller nærmeste omsorgsgiver.

Formålet med kontaktpersonordningen er, at sikre barnet den unge eller den samlede familie en fast og stabil voksenkontakt, som kan støtte op om forældrenes kompetencer. En kontaktperson tildeles typisk til større børn over 12 år og kan gives op til det 23. år for unge i efterværn. Der kan også tildeles en kontaktperson til den samlede familien.  

En kontaktperson til et barn eller en ung kan blandt andet: 

 • Støtte op om barnet/den unges interessefelter - herunder støtte til at finde aktiviteter
 • Støtte til at hjælpe barnet/den unge med at komme op om morgenen 
 • Støtte til at deltage i samtaler på skoler, SFO, myndighed, ved misbrugskonsulent, tandlæge, læge m.m. i det omfang det ønskes
 • Støtte til og rådgivning om hvordan barnet/den unge kommer ud af begyndende misbrug og kriminalitet
 • Støtte og hjælp til at komme ud af uheldige relationer - hvis barnet/den unge er kommet på afveje
 • Støtte til botræning i tilfælde hvor den unge skal bo alene
 • Støtte til unges afklaring af uddannelsesmæssige aspekter - blive skarpe på hvad den unge vil i fremtiden
 • Støtte til at have kontakt til forældrene eller nærmeste omsorgsgiver

 

En kontaktperson til en familie kan blandt andet støtte familien i:

 • At skabe struktur og overblik i hverdagen
 • At igangsætte nye initiativer og aktiviteter i familien
 • At skabe gode / bedre familierelationer
 • At skabe opmærksomhed på det enkelte medlem af familien og dennes behov
 • At håndtere konflikter og udfordringer
 • At styrke samarbejdet mellem forældre og myndighedsrådgiver, skole, sundhedsvæsen og andre aktører

Kontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge eller familien har brug for det. Det kan bl.a. være ved skolen, ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m. 

Det er myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap der vurderer om barnet, den unge eller den samlede familie har behov for en kontaktperson. 

Kontakt

Center Familie og Handicap
Tlf. 99 88 99 88 

Monsido - statistik

Cookieinformation