Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bliv plejefamilie

Plejefamiliens vigtigste opgave er at give barnet omsorg og støtte under trygge og stabile forhold.

Som plejefamilie kan I gøre en stor forskel for et barn, der har det svært.

Der er tre måder at være plejefamilie på:

 • Fuldtid hvor barnet bor hos jer, og er en del af jeres almindelige hverdag
 • Plejefamilie der yder støtteophold - hvor I giver barnet et pusterum i eksempelvis weekender og ferier
 • Netværk hvor I bliver plejefamilie for et barn i jeres private netværk

Et plejeforhold giver i langt de fleste tilfælde både plejefamilie og plejebarn oplevelser og tilknytning, der varer ved.

Der er mange forskellige grunde til, at børn og unge anbringes i en plejefamilie. Det kan være, at forældrene:

 • ikke har den nødvendige forældre-kompetence
 • er fysisk eller psykisk syge
 • er i misbrug
 • af andre årsager ikke kan klare forældreopgaven

Eller måske har barnet:

 • et handicap
 • følelsesmæssige og/eller sociale vanskeligheder
 • adfærdsmæssige vanskeligheder
 • udviklingsvanskeligheder
   

Rebild Kommune rekrutterer løbende nye familier, som har lyst til at blive plejefamilie for et barn. Denne side indeholder informationer til dig, der overvejer at blive godkendt som plejefamilie.

Hvorfor blive plejefamilie?

Du er sikkert klar over, at livet som plejefamilie til tider kan give udfordringer. Men er du også klar over, at det samtidig kan være en stor gave?

At være plejefamilie er en betroet opgave, og har familien først prøvet det, kan det være svært at forstille sig et familieliv uden et plejebarn. Typisk vil dét at blive plejefamilie være berigende og give hele familien nye oplevelser - hvilket typisk fylder mere, end de bump på vejen der naturligvis også kan være. Baseret på oplevelser fra nuværende plejefamilier er der nedenfor oplistet gode grunde til at vælge livet som plejefamilie: 

Som plejefamilie kan I:

 • Berige eget familieliv
 • Hjælpe et barn med at udvikle sig
 • Gøre en markant forskel i et barns liv
 • Skabe relationer der varer livet ud
 • Give et barn troen på livet tilbage
 • Se resultater af jeres arbejde

Der afholdes løbende informationsmøder i Rebild Kommune om dét at være plejefamilie. Her er der mulighed for at få flere informationer, møde en plejefamilie og stille spørgsmål undervejs. På informationsmøderne deltager Socialtilsyn Nord også - det er dem der godkender plejefamilier i Nordjylland. Hold øje med Rebild Kommunes facebookside for nærmere information om tid og sted.

Overvejer I at blive plejefamilie, sidder I måske med en masse spørgsmål i forhold til, hvad det kommer til at betyde for jeres familie. Nedenfor er oplistet informationer der besvarer de spørgsmål, man typisk vil have, når man går med tanker om at blive plejefamilie. 

Kontakt familieplejekonsulenten

Ring til kommunens omstilling på 99 88 99 88 - så stiller de dig videre til Rebild Kommunes familieplejekonsulent. 

Monsido - statistik

Cookieinformation