Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp

For at søge om uddannelseshjælp skal du melde dig ledig på Jobnet og møde personligt op i Ungeenheden. Du skal også udfylde din ansøgning online og vedhæfte dokumentation.

Vær opmærksom på, at du først er berettiget til uddannelseshjælp fra den dag, du er mødt personligt i Ungeenheden. Se adressen og åbningstid til højre.

Længere sagsbehandlingstider i Ydelsesafdelingen

Borgere og virksomheder må desværre for tiden forvente længere sagsbehandlingstider i Ydelsesafdelingen.

Årsagen er, at vi får ekstraordinært mange ansøgninger om enkeltydelser og ansøgninger om hjælp til forsørgelse. Dertil har vi stadig et stort hængeparti af opgaver forbundet med den seneste Covid-19-situation, som gav arbejdsgivere ret til refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag.

Vi arbejder på højtryk for komme igennem bunkerne og sikre korrekt og rettidig udbetaling til alle.

Vi håber på jeres forståelse.
(20.05.2022)

Forpligtelser når du får uddannelseshjælp

Nedenfor kan du læse om, hvad du skal, når du får uddannelseshjælp. Nederst på siden kan du bruge selvbetjeningen for at søge om uddannelseshjælp og tilmelde dig på Jobnet.

Hvis du er vanskeligt stillet økonomisk, har du mulighed for at søge om økonomisk tilskud til dine udgifter i særlige tilfælde, en såkaldt enkeltydelse. Se selvbetjeningen nederst på siden. 

Læs pjece for åbenlyst uddannelsesparate

Læs pjece for uddannelsesparate

Læs pjece for aktivitetsparate 

Artikel
Overskrift

Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - uddannelseshjælp