Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Ressourceforløb

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er for dig, der har komplekse problemer udover ledighed, og hvor vejen til arbejde eller uddannelse er lidt længere.

Det kan være, at du har problemer med dit psykiske eller dit fysiske helbred. I et ressourceforløb får du hjælp og støtte til at udvikle dine ressourcer, så du med tiden kan komme i arbejde eller i uddannelse. 

Det er rehabiliteringsteamet, der i samarbejde med dig og din sagsbehandler vurderer, hvad der skal til, for at du kan få det bedre og udvikle din arbejdsevne. Et ressourceforløb kan vare fra 1 - 5 år.

Én sammenhængende plan for dig

Hvis du er på ressourceforløb, er over 30 år og har en bostøtte, kan du få én sammenhængende plan for de aktiviteter, du får i Rebild Kommune.

Kontakt din sagsbehandler i Center Familie og Handicap eller i Jobcenter Rebild, så vi kan sikre, at du får én sammenhængende plan i dit ressourceforløb.

Læs om dine forpligtelser, når du er i ressourceforløb

Artikel
Overskrift

Kommer du i ressourceforløb, modtager du ressourceforløbsydelse

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik