Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Lån kommunale lokaler og anlæg

Godkendte foreninger og aftenskoler kan låne kommunale lokaler og faciliteter til deres foreningsaktiviteter. Både godkendte foreninger og andre skal være opmærksom på, at overnatning på skoler og i haller kræver en tilladelse fra beredskabet.

Kommunale lokaler er f.eks. folkeskolernes lokaler og sale, Støvring IF Multisal og Støvring Gymnasiums gymnastiksal.

For at få anvist kommunale lokaler og udendørsanlæg skal din forening være godkendt som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole af Rebild Kommune. Fordelingen af lokaler sker på baggrund af reglerne for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Rebild Kommune.

Foreninger og aftenskoler kan booke de kommunale lokaler og Støvring IF Multisal og Støvring Gymnasiums 2 gymnastiksale til aktiviteter på

www.forening.rebild.dk

 

Gebyr på kommunale lokaler

På Foreningsportalen kan der bookes lokaler, i skoler, haller, kulturhuse i kommunen. I forhold til lokaler på Støvring Gymnasium og Multisalen i Støvring IF’s klubhus, åbnes der for sæsonansøgning på Foreningsportalen 4 uger før fristen for ansøgning for efterfølgende skoleår er 1. maj.

Der er fastsat et gebyr på 25 % af KL’s timesatsen for kommunale lokaler svarende til 35,94 kr./time i 2022-niveau. Gebyret for brug af kommunale lokaler opkræves på baggrund af sæsontildelingen af timer. Gebyret justeres for timer, som er afmeldt inden 1. november, samt rettidigt afmeldte timer i weekender, derudover reduceres ikke for afmeldte timer. Gebyret opkræves to gange årligt.

Gebyret for brug af lokaler pr. 1. januar 2024 bliver 36,78 kr. pr. time der er booket. 

Liste over lokaler som er omfattet af gebyr findes på Foreningsportalen. Lokaler fordeles efter kommunal brug ud fra følgende prioriterede rækkefølge:

  • Aktiviteter for personer med handicap
  • Aktiviteter for børn og unge
  • Undervisning for voksne
  • Aktiviteter for voksne

Det forsikringsmæssige påhviler den person, der har fået udleveret nøglen. 

 

Særligt om overnatning

Ved overnatning på folkeskoler opkræves et gebyr på 10 kr. per deltager. Gebyret opkræves af den enkelte skole. Anvendelse af skolerne på hverdage efter kl. 22 samt i skolernes ferier sker ved særskilte aftaler med skolen.

Både godkendte foreninger og andre skal have tilladelse til at overnatte i lokaler, der ikke er godkendt som hotel eller lignende. Det gælder også lokaler, der ikke er kommunalt ejede, for eksempel haller.

Midlertidig overnatning - ansøg her

Ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning foregår hos Nordjyllands Beredskab via nedestående link.

Ansøgning om midlertidig overnatning

 

Monsido - statistik

Cookieinformation