Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Frivilligt socialt arbejde

I Rebild Kommune har vi et rigt frivilligliv på det sociale område med over 60 frivillige organisationer.

Enhver med hjertet på rette sted kan blive frivillig på det sociale område. Det kræver ingen særlige forudsætninger eller en bestemt alder, men blot at man har lyst og tid til at gøre noget for andre. De fleste frivillige er tilknyttet en forening eller gruppe, fx Røde Kors, Ældresagen eller Kirkens Korshær, eller de er frivillige på et ældrecenter, hjælper flygtninge eller gør et stykke humanitært arbejde. Der er også frivillige, der enkeltvis eller sammen med andre gør en indsats i et direkte samarbejde med medarbejdere fra Sundhedscentret, som f.eks. på motionshold eller i selvhjælpsgrupper.

Som frivillig er du med til at gøre en uvurderlig indsats til glæde og gavn for andre. Du har mulighed for at få nye og spændende oplevelser og udfordringer, og du kan hjælpe dig selv ved at hjælpe andre.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Kommunens Frivilligråd har i 2016 vedtaget denne definition:

"Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale-, sundheds- og humanitære område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre."

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livsvilkårene for sårbare og syge mennesker, samt deres pårørende.

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan fx være i forhold til deres økonomiske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Søg om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Hvem møder du...

Ane Kjeldbjerg Hansen

Ane Kjeldbjerg Hansen

Frivillighedskonsulent

Mail: akjh@rebild.dk

Tlf. 9988 8452

Monsido - statistik

Cookieinformation