Frivilligt socialt arbejde

Hænder - Colourbox.dk
I Rebild Kommune har vi et rigt frivilligliv på det sociale område med over 60 frivillige organisationer.

Tilskud til frivillige sociale organisationer
Som frivillig forening/gruppe kan I søge penge til jeres frivillige sociale arbejde via kommunens § 18 tilskud. Ansøgningsfristen er 1. november hvert år og tilskuddet udbetales i januar. Brug vores selvbetjeningsløsning nederst på siden. Se oversigten over tildelte §18-tilskud for 2019.

Alle med hjertet på rette sted kan blive frivillig på det sociale område. Det kræver ingen særlige forudsætninger eller en bestemt alder, men blot at man har lyst og tid til at gøre noget for andre. De fleste frivillige er tilknyttet en forening eller gruppe, f.eks. på ældrecentre, ved Røde Kors, Ældre Sagen, Kirkens Korshær, ved humanitært arbejde eller flygtningearbejde og lignende. Der er også frivillige, der enkeltvis eller sammen med andre gør en indsats i et direkte samarbejde med medarbejdere fra Sundhedscentret, som f.eks. på motionshold eller i selvhjælpsgrupper.

Som frivillig er du med til at gøre en uvurderlig indsats til glæde og gavn for andre. Du har mulighed for at få nye og spændende udfordringer, og du kan hjælpe dig selv ved at hjælpe andre.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligrådet har i 2016 vedtaget denne definition:

"Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale-, sundheds- og humanitære område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre".

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livsvilkårene for sårbare og syge mennesker samt deres pårørende.

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan eksempelvis være i forhold til deres økonomiske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.
 

Har du lyst til at blive frivillig?

Så kig på oversigten over de frivillige sociale organisationer. Hvis der er noget, der interesserer dig, kan du kontakte foreningen og høre, om den mangler frivillige.
Du er også velkommen til at ringe til frivilligkoordinatoren for at tage en snak om, hvor du måske kunne gøre en indsats, og hvad der vil passe til dine ønsker og muligheder.
En ny mulighed for at finde ud af, hvor der mangler en hjælpende hånd, er at se på opslagene på Boblberg.dk; en ny borger til borger-portal for folk i Rebild kommune.
Er du i tvivl om, om man må være frivillig, når man modtager efterløn, dagpenge, sygedagpenge, førtids- og folkepension eller er i et fleksjob eller ressourceforløb?
Læs mere herom i en guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Foreningsportalen

Foreninger, aftenskoler og borgere kan døgnet rundt finde og booke lokaler i bl.a. kommunens idrætshaller, skoler og kulturhuse via foreningsportalen www.forening.rebild.dk.

Foreninger kan beskrive deres aktiviteter, særlige arrangementer og kontaktoplysninger, så borgere og tilflyttere kan finde information om dette.

Læs mere: Bobler du også?

Frivilligrådet

Frivilligrådets medlemmer er valgt af organisationerne til at repræsentere det frivillige sociale område. Rådet skal styrke kendskabet til og samarbejdet imellem foreningerne, og støtte samspillet mellem de offentlige og frivillige indsatser. Læs mere om frivilligrådet.

Årsmøde

Der afholdes årsmøde for det frivillige sociale arbejde hvert år i marts. Årsmødet arrangeres af frivilligrådet sammen med Center Sundhed og frivilligkoordinatoren. Her mødes repræsentanter for de mange forskellige organisationer og der vælges der nye medlemmer til frivilligrådet. Der er også et relevant foredrag eller indslag.
I 2019 afholdes årsmødet den 27. marts kl. 17-21.00 i Skørping Idrætscenter.

Frivilligprisen

På årsmødet uddeler frivilligrådet årets Frivilligpris på baggrund af de indstillinger, der er modtaget. Prisen gives til en person eller forening, som yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde.

Frivillig Fredag

Den sidste fredag i september er der frivillig fredag. I Rebild Kommune er det på denne dag, at man siger tak til de frivillige fra kultur- og fritidsområdet og fra det sociale område, og alle inviteres til en fest. 
I 2019 afholdes Frivillig Fredag den 27. September. Se invitationen her.

Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinatorens opgave er at støtte aktiviteter og initiativer på det frivillige sociale område. Hun kan bruges som sparringspartner for eksisterende og nye foreninger og kan oplyse om rammer og muligheder indenfor frivillighed.
Frivilligkoordinatoren fungerer som bindeled mellem de frivillige og kommunens medarbejdere på det sociale område og er kontaktperson til frivilligrådet.
Det er også frivilligkoordinatoren, der sender meddelelser, indbydelser og nyhedsbreve ud.

Kontakt frivilligkoordinator Sietske V. Møller på 99 88 94 15 eller send en e-mail til svmo@rebild.dk.
Normale træffetider er mandag, onsdag og torsdag mellem 8 og 14.00.

 

Nyhedsbreve

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbrevet henvender sig til frivillige, frivilliggrupper og frivilligorganisationer indenfor det sociale område i Rebild Kommune. I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse nyt fra Frivilligrådet, frivilligkoordinatoren og Center Sundhed. Du kan også finde oplysninger om kommende fællesarrangementer og relevante links.

Hvis du gerne vil have nyhedsbrevet tilsendt, kan du kontakte os på e-mail: cskf@rebild.dk.

2018:

Nyhedsbrev december 2018

Nyhedsbrev oktober 2018

Nyhedsbrev juni 2018

Nyhedsbrev februar 2018

2017:

Nyhedsbrev december 2017

Nyhedsbrev oktober 2017

Nyhedsbrev juni 2017

Nyhedsbrev april 2017

Nyhedsbrev februar 2017

2016:

Nyhedsbrev december 2016

Nyhedsbrev oktober 2016

Nyhedsbrev september 2016

Nyhedsbrev juni 2016

Nyhedsbrev februar 2016

Nyhedsbrev januar 2016

2015:

Julehilsen december 2015

Nyhedsbrev oktober 2015

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev juni 2015

Frivilligrådet

Frivilligrådet er med til at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og rådgiver byråd og udvalg på området.

Læs mere om frivilligrådet.

Selvbetjening:

Ansøgning om § 18-midler

Frivillige sociale foreninger, organisationer eller grupper i Rebild Kommune kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Læs om kriterierne for ansøgning om tilskud.

Der indsendes en elektroniske ansøgning i oktober måned med seneste indsendelsesdato den 1. november.

Ved spørgsmål kontaktes frivillighedskoordinatoren på 99 88 94 15 eller pr. mail til paragraf18@rebild.dk. Frivillighedskoordinatorens normale træffetider er mandag, onsdag og torsdag mellem 8 og 14.00.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu