Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Pengetræ, foto: Colourbox

Puljer, fonde, legater og fundraising

Her finder du et samlet overblik over de forskellige kommunale puljer, fonde og legater med kommunal repræsentation samt mulighed for adgang til fundraisingværktøjet og fondsdatabasen ForeningsTilskud.dk.

Kommunale puljer

Er du interesseret i at finde ud af, om det er muligt at få kommunal støtte til et projekt, en aktivitet eller et arrangementer i Rebild Kommune, så klik videre og læs om mulighederne i de forskellige puljer herunder.  

Fritidsrådet pulje

Kulturrådets udviklingspulje 

Kulturrådets pulje til kulturelle aktiviteter

Projektpulje til landsbyer med opland

Tilskud til frivilligt socialt arbejde  - §18-midler

Tilskud til arrangementer i Klima Rebild

Få adgang til fondsdatabasen ForeningsTilskud.dk

Alle foreninger i Rebild Kommune kan gratis oprette sig på ForeningsTilskud.dk og få adgang til en stor fondsdatabase samt en masse tips til fundraising.

Læs mere om ForeningsTilskud.dk

Legater og fonde med kommunal repræsentation

Det er byrådet, der forestår udpegningerne på det konstituerende møde lige efter et kommunalvalg. Derfor følger udpegningerne en byrådsperiode.

Se oversigten over fonde og legater med repræsentation fra Rebild Kommune

 

 

Cookieinformation