Socialt bedrageri

Lup - www.colourbox.dk
Her kan du læse om, hvordan du kan videregive information om socialt bedrageri til Rebild Kommunes kontrolmedarbejder.

Rebild kommunes formål er, at forfølge og stoppe misbrug af sociale ydelser og sikre, at ingen borgere får udbetalt sociale ydelser, som de ikke har ret til. Som kommune kan vi lave store besparelser, hvis vi kan begrænse antallet af tilfælde, hvor der er udbetalt penge på et forkert grundlag.

Det handler ikke om at forfølge de borgere, der lovligt modtager ydelser fra det offentlige. Det drejer sig om at sikre, at borgerne får de ydelser de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Hvornår er der tale om snyd med sociale ydelser?

Det er der, hvis en borger opgiver urigtige oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse visse personlige forhold, eksempelvis bopælsadresse eller sort arbejde, for på den måde at modtage ydelser, de ellers ikke ville have ret til.

Anmeldelse af formodet socialt bedrageri

Hvis du ønsker at anmelde noget, som du mener er socialt bedrageri, kan det ske på flere måder:

Telefonisk: Du ringer til en medarbejder og videregiver dine oplysninger. Hvis denne metode benyttes, har kontrolmedarbejderen mulighed for at stille uddybende spørgsmål, der gavner den videre sagsbehandling. Telefonnummeret du skal bruge ved telefonisk henvendelse er: 99 88 99 88

Brev: Du skriver din anmeldelse og sender den med brev. Ved denne form for anmeldelse er det vigtigt, at du noterer så mange oplysninger som muligt. Det kan være svært for kontrolmedarbejderen at vide, hvad det drejer sig om, hvis der for eksempel kun står: "Tjek adresse".

E-mail: Du sender en mail til Rebild Kommunes mail-adresse: raadhus@rebild.dk. Den tjekkes dagligt, og anmeldelser sendes automatisk videre til en kontrolmedarbejder.

Hvis du vil anmelde anonymt

Du skal gøre op med dig selv, om du ønsker at oplyse dit navn i forbindelse med din anmeldelse, eller om du ønsker at anmelde anonymt. Din anmeldelse vil under alle omstændigheder blive en del af en personsag, og derved omfattet af samme persons ret til aktindsigt. Hvis du lægger navn til anmeldelsen, vil den anmeldte således blive bekendt med din identitet ved anmodning om aktindsigt. Du kan ikke oplyse dit navn, anmelde en borger, og derefter sige, at du ønsker at være anonym. Kontrolmedarbejderen har nemlig notatpligt. Derfor bliver dit navn noteret.

Aktindsigt

Som tidligere nævnt har den anmeldte ret til aktindsigt i egen personsag. Anmeldelsen er omfattet af denne aktindsigt. Der er ikke andre end den anmeldte, der har ret til aktindsigt, med mindre personen giver sit samtykke. Man kan således ikke som anmelder få oplysninger vedrørende en sag.

Selvbetjening:

Socialt bedrageri

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du her anonymt sende dine oplysninger til Rebild Kommune.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu