Veje og Trafik

Veje og trafik
Rebild Kommune har ansvaret for mere end 890 km vej. Vi registrerer alle veje for at kunne yde den bedste service i forbindelse med eksempelvis renholdelse af veje, stier og rabatter, snerydning og glatførebekæmpelse.

Ved akutte skader på vejarealer kan du udenfor kommunenes åbningstid kontakte politiet på telefon 114

Vi kan som kommune give tilladelse til at bruge de offentlige vejarealer. Du skal søge om tilladelse til forskellige lejlighedsarrangementer samt ansøge om gravetilladelse.

Gadelys

Siden maj 2014 har vi været i gang med at skifte den eksisterende gadebelysning til LED-belysning. Vi regner med at at alle gadelamper er skiftet senest med udgangen af 2015. Efterhånden som vi skifter lamperne til LED-lamper, skifter vi også tiden for hvornår gadelyset er tændt.

Med den nye LED belysning vil gadelyset være tændt i følgende tidsrum:

  1. Fra solnedgang til kl. 23.00 vil gadelyset være tændt på fuld styrke (100%).
  2. Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 vil alt gadelyset være tændt på halv lysstyrke (50%).
  3. Fra kl. 06.00 til solopgang vil alt gadelys være tændt på fuld styrke (100%).

Stibelysning 

Den nye LED belysning på stierne er generelt udstyret med bevægelsesfølere. Det betyder, at alt stibelysning er tændt med nedsat lysstyrke (10%) fra solnedgang til solopgang. Når bevægelsesføleren bliver aktiveret, vil stibelysningen automatisk skrue op til fuld lysstyrke (100%). Når bevægelsesføleren ikke længere aktiveres, skruer belysningen automatisk lysstyrken ned igen til 10%.

LED belysningen vil spare ca. 75% af udgifterne til drift af gadelys.

Hvis gade- eller stibelysningen i dit område svigter, bedes du kontakte Rebild Kommune via am@rebild.dk

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som benyttes af flere ejendomme end den ejendom, hvor vejen er beliggende.

Private fællesveje er som udgangspunkt stiftet ved privatretlige aftaler mellem flere grundejere. Spørgsmål omkring de private fællesveje er derfor som udgangspunkt privatretlige og må afgøres ved aftale mellem parterne eller af domstolene, hvis parterne ikke kan blive enige.

Kommunen kan dog som vejmyndighed behandle sager om private fællesveje, i de tilfælde privatvejsloven giver mulighed for det. I byområder har kommunen flere muligheder for at gribe ind end på landet.

Trafiksikkerhed

I marts 2010 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en ny samlet trafiksikkerhedsplan for Rebild Kommune.

Planen består af 4 temaplaner:

  • Stiplan
  • Tilgængelighedsplan
  • Trafikplan
  • Trafiksikkerhedsplan

Herudover er der udarbejdet et trafiksikkerhedsprojektkatalog, der sammenfatter indsatsområderne og indeholder en liste over eventuelle fremtidige trafiksikkerhedsprojekter. 

Menu